קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

A disabled person is someone who cannot independently perform routine activities on a daily basis.

 

The ADL (Activities of Daily Living) score is a test used by government bodies (and insurance companies) to define a person’s level of disability, which is defined as the inability to independently perform the main part (at least 50%) of at least four of the following activities:

  1.  
  2. Getting up and sitting down
  3. Getting dressed and undressed
  4. Bathing
  5. Eating and drinking
  6. Continence — controlling bladder and bowels
  7. Mobility

People unable to perform four of these tasks are eligible for the full long-term care benefit, and people unable to perform just three of the tasks are eligible for half the benefit. People unable to perform two or fewer of the tasks are not eligible for any benefits.

 

*Someone who cannot independently perform at least 50% of one of the tasks is considered unable to perform 100% of the task.

 

Disability requires a long-term care framework or assistance at the disabled person’s home. In these cases, the most suitable framework should be decided in conjunction with the medical team and social workers.

 

Defining Dependence Status

  • Long-term nursing care: A long-term care patient is someone who meets the following two conditions: (1) Declined health and function as a result of a chronic disease or permanent physical or mental impairment that requires monitoring. (2) The patient is confined to a bed or wheelchair/suffers from incontinence/has mobility difficulties due to the pathology.

Financial assistance for hospitalization for the patient (according to their financial status) can be checked at their local health bureau.

  • Mental frailty: A mentally frail patient is someone with significant cognitive decline manifested in memory problems/trouble with orientation/declined intellect, who requires significant help with daily tasks as a result.

Patients defined as mentally frail are eligible for full long-term care benefits.

  • Complex long-term care: A complex long-term care patient is someone who is not only disabled or mentally frail, but also requires constant medical supervision.

Read about receiving funding for hospitalization frameworks on the Ministry of Health website.

 

Click here for a search engine for long-term care frameworks on the Ministry of Health website.

 

Additionally, Mamesh offers free assistance in understanding and accessing medical and disability rights from insurance companies.

 

Long-Term Care Benefit

This benefit is available to those who are homebound or in an assisted living framework and are above retirement age.

A patient hospitalized in a long-term nursing care institution is eligible for a long-term care benefit only if they are in a ward for independent or mentally frail people. 

 

For details about eligibility for the long-term care benefit, see the “Long-Term Care Benefit” page in the rights section.

 

 

 

If you or someone dear to you is going through the shocking journey of a stroke?
This is Pnina Rosenzweig, CEO of the Naaman Association. If you, or someone dear to you, is going through the harrowing journey of a stroke - we are here to provide updated and useful information, and to assist in dealing with the health authorities.
Leave details, join our mailing list
and we'll stay in touch:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Let's volunteer

Donate to the association

OR