קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

Fabry disease and stroke

Fabry disease is a genetic disorder caused by deficiency of the alpha-galactosidase-A enzyme. This leads to the accumulation of a sugar-lipid molecule called Gb3 in various types of cells in the body such as the small blood vessels, nerves, kidneys, and muscles of the heart and brain, damaging the function of these organs. The disease […]

A healthy lifestyle to prevent stroke

A healthy lifestyle that includes balanced nutrition (preferably a Mediterranean diet) and physical activity suited to one’s age and capabilities has been found to significantly reduce stroke risk and other diseases that are stroke risk factors.   The prestigious medical journal JAMA (Journal of the American Medical Association) published “ten commandments” for preventing stroke:   […]

The risk of having a stroke or recurrent stroke (video)

What is the Stroke Riskometer? The Stroke Riskometer is a unique and easy-to-use tool for assessing your individual risk of a stroke. Your risk is calculated using information such as age, gender, ethnicity, lifestyle and other health factors that directly influence your likelihood of a stroke. The Riskometer was designed as a tool to help […]

What are the early signs of a stroke?

  As strokes are an unexpected and relatively sudden event, it is very important to know the full range of warning signs. When in any doubt, call an ambulance and quickly go to the hospital for treatment. Early treatment can dramatically change the outcome of a stroke. Warning signs that can indicate a stroke: Sudden […]

What are the causes of stroke? (video)

What Are the Causes of Stroke? (Video) There are several major risk factors for stroke. For an in-depth explanation of each: Hypertension Diabetes High Cholesterol Atrial Fibrillation Obesity Smoking Kidney Failure Fabry Disease Hypertension Seventy percent of people who experience a stroke have hypertension (high blood pressure); it is therefore considered a major risk factor. […]

If you or someone dear to you is going through the shocking journey of a stroke?
This is Pnina Rosenzweig, CEO of the Naaman Association. If you, or someone dear to you, is going through the harrowing journey of a stroke - we are here to provide updated and useful information, and to assist in dealing with the health authorities.
Leave details, join our mailing list
and we'll stay in touch:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Let's volunteer

Donate to the association

OR