קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

Neeman’s support groups for patients or spouses

Most people have a hard time asking for help. Often, asking for help is seen as an admission of failure, a weakness to be ashamed of or an “airing of dirty laundry”. But asking for help and support is completely human; nothing could be more logical or understandable. No one has superpowers, and the struggles of stroke victims and their family members are complex and impact all areas of life.

Help and support from people in the same boat can make a huge difference in helping victims cope with their new situation, providing tools and strength in the journey back to a meaningful life. Participating in a support group provides victims information about the disease and ways of coping with it; sharing the personal experience of other participants; legitimizing feelings and behaviors; and providing support and mutual assistance among the members of the group.

If you are a stroke patient or the spouse of a stroke patient and you are interested in joining a support group, we would be happy to provide more details at the organization’s offices: 03-5331566

 

If you or someone dear to you is going through the shocking journey of a stroke?
This is Pnina Rosenzweig, CEO of the Naaman Association. If you, or someone dear to you, is going through the harrowing journey of a stroke - we are here to provide updated and useful information, and to assist in dealing with the health authorities.
Leave details, join our mailing list
and we'll stay in touch:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Let's volunteer

Donate to the association

OR