קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

Neeman’s Social Clubs

Neeman operates a nationwide network of social clubs that provide “rehabilitation maintenance” activities and social activities such as: Dedicated physical activities Art and leisure workshops Cultural activities Support groups Field trips Many stroke victims do not return to the workforce; many are already past retirement age, and their social circle shrinks after the stroke. They […]

Support groups

Neeman’s support groups for patients or spouses Most people have a hard time asking for help. Often, asking for help is seen as an admission of failure, a weakness to be ashamed of or an “airing of dirty laundry”. But asking for help and support is completely human; nothing could be more logical or understandable. […]

Activities of Other Organizations

Shikomon Yad Sarah Shikomon at Yad Sarah is intended to provide people with physical disabilities who have rehabilitation potential a unique, warm and supportive environment that offers a package of professional treatments to rehabilitate them and return them to maximum independence as quickly as possible. The program includes rehabilitation treatments and empowerment for people with […]

“Misgav” rehabilitation frameworks

ארגון הבריאות העולמי הוציא את עקרונות ההזדקנות הבריאה healthy aging, על פיהם היכולת התפקודית של האדם היא תוצאה של האיזון בין היכולות הפנימיות שלו, לבין הסביבה שלו. בריאות אינה רק העדר מחלה, אלא כוללת אלמנטים רבים כמו היכולת של אדם לשלוט ולנהל את בריאותו, ולהגיע לרווחה נפשית, גופנית וחברתית מלאה. כאשר אנחנו מדברים על הגיל […]

If you or someone dear to you is going through the shocking journey of a stroke?
This is Pnina Rosenzweig, CEO of the Naaman Association. If you, or someone dear to you, is going through the harrowing journey of a stroke - we are here to provide updated and useful information, and to assist in dealing with the health authorities.
Leave details, join our mailing list
and we'll stay in touch:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Let's volunteer

Donate to the association

OR