תאריך:אוקטובר 12, 2015

סימנים מוקדמים לשבץ מוחי

בשל הופעתו של שבץ מוחי כאירוע בלתי צפוי ופתאומי יחסית, חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המוקדמים, ובכל מקרה שבו יש ספק לגשת לטיפול בבית החולים. טיפול מוקדם עשוי לשנות באופן דרמטי את תוצאות השבץ.