תאריך:אוקטובר 12, 2015

כך נמנע שבץ מוחי

שינויים באורח החיים יכולים להקטין גורמי סיכון, לשפר מדדי בריאות, לשמור על יכולת תפקודית ולהאריך חיים.הירחון המדעי היוקרתי ה-JAMA פרסם את "עשרת הדיברות" למניעה של שבץ מוחי.