קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

יש להבדיל בין תעודת נכה לתו חנייה לנכה, אלו שני דברים שונים ולהם תנאים שונים.

תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומי

מאפשרת קבלת הנחות בתחבורה ציבורית, בכניסה למקומות ציבוריים בהתאם לכללי המקום, ולעתים קבלת שירות ללא תור ופטור מתשלום עבור מלווה במקומות מסוימים.

התעודה ניתנת לאחר שנקבעה מוגבלות בניידות בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות לקביעת דרגת נכות.

הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, והאם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.

כל מי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות הבאות (הרלוונטיות לאדם אחר שבץ מוחי) זכאי לתעודת נכה:

 • קצבת נכות כללית
 • קצבה לשירותים מיוחדים
 • קצבת ניידות
 • קצבה לילד נכה

ואם עברתי שבץ מוחי ואני לא מקבל אף קצבה

במקרים הבאים תהיו זכאים לתעודת נכה גם אם אינכם מקבלים קצבה בפועל:

 • אם נבדקתם בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה בלבד, ונקבעה לכם נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות.
 • אם נבדקתם בוועדה רפואית לצורך קצבה, ונקבעה לכם נכות רפואית של 90% לפחות.
 • אם נקבעה לכם דרגת אי-כושר בשיעור 60% ומעלה, ואינכם זכאים לקבל קצבה בגלל הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום ביטוח לאומי, או קבלת קצבה אחרת ששוללת את זכאות לקצבת נכות.

על התעודה

 • התעודה תקפה ל-7 שנים, או עד מועד סיום תקופת הזכאות לקצבה, הקודם מביניהם. בסיום התקופה, אם האדם עדיין זכאי לקצבה, המוסד לביטוח לאומי ישלח תעודה עדכנית.
 • התעודה כתובה בעברית ואינה כוללת תמונה. לכן יש להציגה עם תעודה מזהה. חלק ממנה מצוין גם באנגלית.
 • התעודה מתקבלת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה או טופס מיוחד עבורה. התעודה נשלחת בדואר ותגיע אליכם תוך חודש מאישור/אי אישור הקצבה.

מימון ברכישת רכב רפואי (לנכה)

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל סיוע במימון רכישת ואחזקת רכב נכה, אך לא ניתן לקבל במקביל גם קצבת ניידות. לפרטים נוספים קראו באתר ביטוח לאומי כאן.
 • את הבקשה לרכב נכה יש להגיש באופן מקוון בקישור כאן או להוריד את הטופס המקוון ולהגישו בסניף הקרוב לביתכם.
 • על סוגי ותנאי הטבות נוספים בתחומי ניידות תוכלו לקרוא כאן (אתר הביטוח הלאומי).

תג חניית נכה לרכב

תג חנייה אישי לנכה מאפשר לנכה להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם. את הפרטים המלאים על תג החנייה תוכלו למצוא כאן באתר משרד התחבורה.

ניתן לקבל תג גם בעבור שני רכבים, וגם אם אינם בבעלות הנכה, כל עוד בשימושו כנהג או כנוסע.

לתשומת לבכם, מתן התג לשימוש אדם אחר ברכב כאשר הנכה אינו נמצא בו, מהווה עבירה פלילית של הנכה.

התג הינו תג קשיח, אשר עליו להיות מוצמד לשמשת הרכב בחניה. התג ניתן לעתים לצמיתות ולעתים לתקופה זמנית, בהתאם למידת הזמניות של הנכות והניידות של הזכאי.

אופן ההגשה

את הבקשה לתג מגישים דרך אתר משרד התחבורה. לטופס הבקשה שבאתר יש לצרף:

 • צילום תעודת זהות וספח
 • מכתב בחתימה אישית, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התו (עד שני כלי רכב)
 • צילום רישיונות רכב
 • צילום פרוטוקול רפואי

אגרת רישוי

במקביל מומלץ להגיש גם בקשה לפטור מאגרת רישוי לה זכאי בעל תעודת נכה, גם דרך אתר משרד התחבורה כאן (תחת ‘בקשה לתג והנחה באגרת רישוי’ > ‘החזר אגרת רישוי’). משרד התחבורה יחליט האם לאשר לכם את הפטור מהאגרה ואת בקשת קבלת התג.

מכיוון שהתג אישי, ניתן גם לשנות את מספר הרכב מפעם לפעם, באמצעות הגשת טופס באתר.

זכאות

בכדי להיות זכאים לתג חניית נכה, עליכם לענות על לפחות אחד מהתנאים הבאים, המוכחים באישור ממשרד הבריאות:

 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות, ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
 • נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו

אם אין אישור ממשרד הבריאות לאחד מאלו, עליכם להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים, ולהימנע משליחת דיסקים וצילומי רנטגן

תג חניית-נכה בביקורים במדינות זרות

מסיבות חוקיות הופסקה הנפקת תג חניה לנכה בחוץ לארץ. צעד זה הכרחי ומתואם עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית, קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת מדינת היעד את תג החניה שברשותכם וכל מסמך רלוונטי אחר. עם המסמכים עליכם לפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר מהן זכויותיכם.

סימון חניית נכה

עפ”י חוק חניה לנכים- 1993, אדם בעל תג חניה לנכה עשוי להיות זכאי להקצאה של אזור חניה בלעדי עבורו מטעם הרשות המקומית, במרחק שלא יעלה על 200 מטרים מביתו.

אם אין אזור חניה בטווח זה, הרשות רשאית למצוא מקום חניה במרחק שלא יעלה על 400 מטר מהבית. הרשות היא זו שתישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.

תנאי זכאות

אם אתם מחזיקים בתג חניה לנכה, אשר רופא המוסמך לאשר נכות מוועדות הביטוח הלאומי אישר בכתב שמתקיימים לגביכם תנאי 1 או 2, + תנאי 3:

 1. אתם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידות.
 2. אתם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליכם הנכות.
 3. דרגת נכותכם מגיעה ל-90% לפחות ותנועתכם בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצבכם הבריאותי (מי שנקבעו לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).

אדם שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ברכב שהוקצה לו מקום החניה רשאי להחנות את הרכב באותו מקום חניה.

הזכאות אינה תקפה לנכה שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.

איך לממש ולהשיג את סימון החניה

עליכם להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת התמרורים (“מחלקת החניה”, “ועדת התמרור המקומית”, “ועדת תחבורה עירונית” וכד’) בצירוף המסמכים הבאים:

 • מכתב בקשה
  • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב
  • צילום תעודת הזהות וספח
  • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה
  • אישור על אחוזי הנכות מהביטוח הלאומי
  • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם יש)
  • מי שמעל גיל פרישה עשוי להתבקש לצרף חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות
  • דרישות נוספות משתנות של הרשות המקומית בה מתגורר הפונה (ניתן למצוא פרטים באתרי הרשויות).

על הרשות המקומית להקצות את מקום החניה בתוך 60 ימים מהיום שבו הגשתם את הבקשה. כמו-כן, עליה להציב תמרור בחניה בו יצוין מספר הרכב, במטרה לייחד את מקום החניה לרכבכם.

כאמור, הרשות המקומית היא שתישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור.

במקרה שאתם בעלי תג חנית נכה אך נקבעו לכם פחות מ-90% נכות בביטוח לאומי, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתכם ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורכם, בהתחשב בחומרת נכותכם ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותכם.

גם בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון המשותף בבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף קראו כאן: חניית נכים בבית משותף.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב