קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

שיקום תעסוקתי ושיקום מקצועי נותנים מענה למי שנמצא בתחום גיל העבודה ויכולתו/ה להשתכר נפגעה.

שיקום זה ניתן על-ידי הביטוח הלאומי (דרך אגף שיקום) או על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (דרך המחלקות ברשויות המקומיות).

שיקום מקצועי בביטוח לאומי

מטרת השיקום היא השתלבות בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע או השמה בעבודה. התכניות הינן אישיות ומתבססות על שירותי אבחון וייעוץ שיקומי המלווים את המשתקמים לאורך התהליך.

הזכאות ניתנת למי שעומדים בכלל הקריטריונים

 1. טרום לגיל פרישה
 2. בעלי הכרה של 20% נכות רפואית (דרגת נכות) משוקללת לצמיתות, לכל הפחות.
 3. מי שבשל מגבלתו אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, או שזקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או אל עבודה אחרת.
 4. מי שי/תוכל, בעזרת התהליך השיקומי, להשתלב כעובד/ת בשוק העבודה.

זכאות לשיקום מקצועי אינה תלויה בקבלת קצבה מכל סוג מביטוח לאומי.

במסגרת התכנית, ישנה אפשרות ללימודי תואר במוסדות להשכלה גבוהה או מוסדות להכשרה מקצועית (לימודי תעודות) במימון הביטוח הלאומי.

במקרים בהם האדם הנפגע אינו יכול לעבור תהליך שקומי על מנת לחזור לעבוד, והוא/היא בעלי משפחה (בן/בת זוג), לעתים בן או בת הזוג יהיו זכאים לשיקום מקצועי במקומו, ולזכות בלימודי מקצוע, סיוע להשתלבות בעבודה וזכויות נוספות.

מלבד תנאים יחודיים ותלויי מקרה, התנאים העיקריים לשיקום מקצועי של בן או בת זוג הינם:

 • האדם הנפגע אינו יכול לעבור תהליך שיקומי ולחזור לעבוד
 • בן/בת הזוג טרם הגיעו לגיל פרישה
 • משולמת בעד בן/בת הזוג תוספת בקצבת הנכות של הנפגע/ת

אופן הגשת התביעה לסיוע מקצועי לבן או בת זוג, זהה לאופן הגשת התביעה לנפגעים עצמם. לתנאים ולפרטים נוספים קראו כאן.

חובה להגיש את התביעה לבקשה לפני רישום ללימודים!

ברוב המקרים המימון ניתן עבור 12 חודשים. במקרים מסוימים כדוגמת הבאים ניתן לקבל מעל 12 חודשי מימון:

 • כאשר ישנם מעל 65% אחוזי נכות
 • כאשר ישנם מעל 40% אחוזי נכות, וזכאות לקצבת נכות
 • כאשר ישנם מעל 40% אחוזי נכות, ללא זכאות לקצבה אך כשנבדקתם לעניין אובדן כושר השתכרות.

מה כולל המימון

המימון כולל תשלום עבור שכר לימוד, לימודים ומבחן פסיכומטרי, הוצאות נסיעה, השתתפות בשכר דירה במקרים בהם הדיור הנוכחי רחוק מאוד ממוסד הלימודים ושירותי הנגשה.

“דמי שיקום” ללומדים מעל 16 שעות בשבוע ניתנים לעומדים בקריטריונים הבאים:

 • אם אינכם מקבלים קצבת נכות, אתם זכאים לדמי שיקום בשווי קצבת נכות בדרגת 100% בהתאם להרכב המשפחה
 • אם אתם מקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה בדרגת 100% נכות, בהתאם להרכב המשפחה
 • אם אתם מקבלים קצבת נכות מלאה, אין זכאות לדמי שיקום

לקריאה על קצבת נכות קראו בדף קצבת נכות בפרק זכויות, או היכנסו לקישור הבא.

איך מגישים תביעה

את טופס התביעה בצירוף תעודות ואישורים על השכלה, הכשרה וניסיון בעבודה ניתן להגיש באחת משתי הדרכים הבאות:

 • באמצעות הטופס המקוון והעלאת שאר המסמכים לאתר ביטוח לאומי.
 • במחלקת שיקום בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם (דואר/פקס או הגעה פיסית).

לאחר הגשת התביעה, תוזמנו אל פקיד השיקום של הביטוח הלאומי שימליץ לכם על בחירת מסלול מתאים לאחר היכרות ותיאום רצונות. ביכולתו להתייעץ גם עם רופאים אחרים.

שיקום תעסוקתי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שיקום מקצועי – תעסוקתי נותן מענה עבור בוגרים בגילאי 18-67 ומציע טווח רחב של שירותים המאפשרים השתלבות וקידום מיטבי בעבודה בשוק הפתוח בשכר או במסגרת מוגנת. לקבלת השירותים יש לפנות אל מחלקות השירותים החברתיים באזור מגוריכם.

שירותי השיקום התעסוקתי מגוונים וכוללים:

 • אבחון וזיהוי של יכולות, נטיות ושאיפות תעסוקתיות
 • בנית תכנית שיקום (תעסוקתי) אישית
 • הכשרות לרכישת מיומנויות תעסוקה
 • השלמת השכלה
 • איתור מעסיקים, השמה והתאמה למסגרת תעסוקה
 • הדרכת מעסיקים

מי זכאי

בעלי נכות רפואית קבועה (דרגת נכות) מעל 40% כוללת מנכות פיסית/ מוטורית/ חושית/ קוגניטיבית.

פירוט השירותים הקיימים

1. מוקדי תעסוקה
במוקדים אלה בונים ומבצעים את תכניות השיקום התעסוקתי האישיות, במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות.
יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) הקרובה לאזור מגוריכם. לאחר שיחה עם עו”ס תעסוקה תיבנה תכנית שיקום תעסוקתי מתאימה.

2. מרכזי אבחון ושיקום
מרכזים שנועדו לצרכי אבחון הערכה, פיתוח מסוגלות תעסוקתית והכשרה. ישנם 16 מרכזי אבחון ושיקום מקצועי בישראל. תפקידם להכין את המשתקמים לשוק העבודה ולסייע במציאת מקום עבודה מתאים לכישורים הקיימים בתום שלב ההכשרה.

3. עבודה נתמכת
ליווי וקידום בפיתוח מיומנויות לקראת השמה בעבודה בשוק החופשי. כאן מושם דגש על: מציאת מסגרת עפ”י רצון המשתקמים, מיומנויות לתעסוקת עובד/מעביד, שכר מותאם ופיתוח אופק תעסוקתי.

4. מפעלים מקדמים
גופים שמספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, במטרה לשקמם. זהו פתרון עבור מי שאינם יכולים בשלב זה לעבוד בשוק הפתוח. קיימים מעל 80 מפעלים מוגנים ומספר מפעלי שיקום.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב