קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

מה לעשות כאשר הקופה מסרבת לאשר שיקום במסגרת אשפוז?

הזכאות לשיקום מותנית בהמלצה רפואית של הצוות הרפואי בבית החולים הכללי בו מאושפז המטופל. לעיתים, מתבצעת ההחלטה ע”י צוות ביה”ח הכללי שאינו כולל רופא שיקומי, ועשויות ליפול טעויות בזיהוי הסיכוי להמשך השיקום, ולעיתים הקופה לא מכבדת את החלטת הצוות הרפואי בבי”ח הכללי ומחליטה כי אין חובה לשקם במסגרת אשפוזית.

כאשר כמשפחה נדמה לכם כי אין התאמה בין פוטנציאל השיקום למסגרת שנקבעה לשיקום, מומלץ לפעול כלהלן:

 • פנו לממונה על פניות הציבור בקופה.
 • ערערו על ההחלטה בפני נציבות קבילות במשרד הבריאות.
 • פנו לסיוע של קו הייעוץ של עמותת נאמן והאגודה לזכויות החולה.
 • במקרה ואין במכתב השחרור המלצה על שיקום במסגרת אשפוז, הביאו רופא שיקומי פרטי שייתן חוות דעת רפואית על הצורך בשיקום, בתיאום עם המחלקה בה המטופל מאושפז.

הפניות ופרטי הקשר ופרטים נוספים בעמוד ‘מהו שיקום והזכות לשיקום‘.

מי זכאי לבחור את המחלקה / בי”ח בו יתבצע השיקום?

איכות השיקום מותנית לעיתים במיקום הגיאוגרפי של המסגרת השיקומית ובנוחות ההגעה של המשפחה לביקורים תכופים.

החוק נותן לכם, המבוטחים, את הזכות לבחור את מקום האשפוז מבין המוסדות איתם יש לקופה הסכם (“הסדר בחירה”). החוק מחייב את הקופה לפרסם את הרשימה באתר האינטרנט שלה ולהציג בפני כל אחד את הרשימה לפי בקשתו.

הפניות ופרטי הקשר ופרטים נוספים בעמוד ‘מהו שיקום והזכות לשיקום‘.

האם יש הגבלת גיל של מבוטח לשיקום?

אין הגבלת גיל. כל מבוטח זכאי לשיקום על-פי ההמלצה הרפואית שנקבעה ע”י הצוות הרפואי בבית החולים ללא השתתפות כספית.

לפי סעיף 7.6 בחוזר מנכ”ל משרד הבריאות – אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים (קראו את החוזר כאן) במרבית המקרים של שבץ שאינו קל, יש לתעדף שיקום מוסדי (באשפוז) עבור אוכלוסייה מבוגרת נפגעת שבץ מוחי.

מהו משך השיקום?

תכנית שיקום היא אינדיבידואלית ומותאמת לכל חולה ע”י רופא השיקום בהתאם למצבו הרפואי. התכנית אינה מוגבלת בזמן אלא בפוטנציאל השיקומי של המטופל ובכל מקרה אורכת מינימום של שבועיים – אם נקבע משך זמן קצר יותר יש לנמקו ברשומה הרפואית ובמכתב השחרור על סמך ממצאי הערכה תפקודית כוללנית.

ועדה רפואית של הקופה רשאית להאריך את תקופת השיקום בפועל. הקופות נותנות בד”כ שיקום ללא הגבלה כל עוד יש שיפור במצבו של המטופל.

במידה והקופה מבקשת לשחרר את המטופל כאשר משפחתו סבורה שעדיין לא מוצא הפוטנציאל השיקומי ניתן להביא חוות דעת נוספת של מומחה שיקום ולבקש הארכת התקופה.

פרטים נוספים בעמוד ‘מהו שיקום והזכות לשיקום

מי אחראי לשיקום?

האחריות לאתר מוסד שיקומי ולממן את הוצאות הטיפול במוסד מוטלת על קופת החולים.

לכם כמטופלים ישנה זכות בחירה מבין המוסדות. כנסו כאן לאתר מראש ומעבר למנוע חיפוש מוסדות שיקום.

מידע נוסף בנושא האחריות לשיקום והבחירה במוסדות קראו בעמוד ‘מהו שיקום והזכות לשיקום‘.

מה חשוב לשים לב לגבי מכתב השחרור מבית החולים או מאשפוז שיקומי?

במכתב השחרור יצוין מצב רפואי בקבלה ובשחרור והמלצות מדויקות ומפורטות לסוג השיקום, ואופן השיקום באשפוז/בקהילה.

 • מצב רפואי ותפקודי כולל מצב פסיכולוגי.
 • המלצות מפורטות לגבי המשך טיפול כולל בדיקות שלא נעשו.
 • המלצות מפורטות לגבי המשך סוגי השיקום הנדרשים, משכם, תדירותם.
 • הפניות לטיפולים בקהילה
 • רשימת אביזרי העזר שאתם זקוקים להם.
 • בשחרור מבית חולים: במידת הצורך, חשוב כי במכתב יירשם כי ההפניה היא לשיקום במסגרת בי”ח ולא לשיקום כללי, מכיוון ששיקום כללי משמעותו גם שיקום במכון הפיזיותרפיה של הקופה.

מה שלא מופיע במכתב השחרור לא ניתן לתביעה בשלב מאוחר יותר.

פרטים נוספים על מכתב השחרור קראו בעמוד ‘שיקום באשפוז‘ ובעמוד ‘מהו שיקום והזכות לשיקום‘.

למי מופנה מכתב השחרור מאשפוז שיקומי?

את המכתב יש למסור לרופא המטפל ולפיזיותרפיסט ו/או כל מטפל אחר שממשיך את הטיפול השיקומי במסגרת מכוני הקופה.

האם כל מי שעבר אירוע מוחי זכאי לפטור מתשלום לביטוח לאומי?

מי שמקבל קצבת נכות או אבדן כושר עבודה משלם את חלקו לביטוח הלאומי דרך הקצבה. מי שעובד לא זכאי לפטור מביטוח לאומי.

האם אדם המתקשה בהליכה אחרי אירוע מוחי זכאי לקבל כיסא גלגלים בהנחה?

ניתן לקבל כיסא גלגלים בהנחה של 75% ע”י משרד הבריאות, התהליך דורש העברת מסמכים רפואיים ואישורים. יש לפנות ללשכת הבריאות בעיר המגורים. יש לציין שגם בקופות החולים, באמצעות הביטוחים המשלימים, ישנן הנחות אשר קל יחסית לממשן.

פרטים נוספים קראו בעמוד ‘סיוע בקבלת ציוד שיקומי‘.

איך מקבלים ציוד ואביזרים ממשרד הבריאות?

אישור לקבלת ציוד ומפרטים ניתנים ע”י היחידה להמשך טיפול של קופ”ח לאחר הפנייה של רופא המשפחה. משרד הבריאות מספק בהשאלה – לרוב בתוספת השתתפות עצמית, את כל הציוד שנחוץ כולל כיסאות למקלחת, כיסאות גלגלים ומיטה לחולים סיעודיים קשים. חשוב להקפיד שהציוד הנדרש יהיה רשום במכתב השחרור. כמו-כן ניתן לקבל פרטי ציוד רבים בהשאלה מיד שרה, עזר מציון, עזרה למרפא וארגונים נוספים.

פרטים נוספים ופרטי קשר בעמוד ‘סיוע בקבלת ציוד שיקומי‘.

אלו שירותים מציעה קופת חולים לאדם המרותק לביתו (בשיקום בית או בטיפול בחולה כרוני בבית)?

היחידה לטיפול בבית של קופת חולים מספקת שירותי רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, קלינקאות תקשורת, ריפוי בעיסוק וליווי סוציאלי בביתו של אדם המרותק לביתו. מידע נוסף קראו בעמוד ‘שיקום בקהילה‘.

האם מגיע לי שיקום מקצועי בביטוח לאומי?

שיקום מקצועי ניתן לאדם שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית, אם אינו יכול לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת, והוא נמצא מתאים לשיקום מקצועי.

שירותי השיקום המקצועי שניתנים: אבחון, ייעוץ, וטיפול ותשלום הוצאות שיקום למי שנמצא בהכשרה מקצועית.

לפרטים נוספים היכנסו וקראו בעמוד ‘שיקום תעסוקתי‘.

מהם הסימנים המעידים על אירוע מוחי?

תסמינים המופיעים בפתאומיות כגון:

 • חולשה או שיתוק פתאומי של היד, הרגל, או הפנים, בצד אחד של הגוף
 • נימול והפרעת תחושה פתאומית בגפיים (כמו יד או רגל שנרדמה)
 • הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה (בלבול)
 • עיוות של שרירי הפנים
 • הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות
 • הפרעה פתאומית בראייה, ראייה כפולה, טשטוש ראייה וערפול
 • כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים

אם אחד או יותר מהסימנים הופיעו, וגם אם חלף, הזמינו מיד אמבולנס וציינו כבר בטלפון חשד לאירוע מוחי.

למידע נוסף היכנסו לעמוד ‘סימנים מוקדמים והגעה מוקדמת לבי”ח‘.

האם ניתן לעזור לאדם המתמודד עם קשיי שפה וחוסר ביטחון בעקבות שבץ מוחי גם לאחר מספר שנים מיום האירוע?

אפשר. יש למצוא מסגרת או סוג טיפול מתאים להקלה על דרכי התקשורת וניסיון שיפורם. כמו-כן מומלץ לבחון מענה קבוצתי לחיזוק הביטחון העצמי ולרכישת כלים ושיטות להתמודדות עם קשיים על-ידי חברים המתמודדים עימם גם-כן. אפשר לעבוד כמובן גם בדרך פרטנית.

למידע נוסף היכנסו לפרק ‘חיים בקהילה אחרי שבץ‘ או לעמוד ‘השלכות השבץ המוחי‘.

איך משיגים עובד זר?

עליכם להגיש בקשה ללשכת התעסוקה בירושלים ולקבל אישור ממשרד הפנים עבור עובד זר. חברות הסיעוד מסייעות בכל התהליך.

למידע נוסף קראו בעמוד ‘העסקת עובד זר‘.

איך מקבלים מטפל מטעם ביטוח לאומי ועזרה בבית?

עליכם להגיש בקשה לגמלת סיעוד ישירות לביטוח לאומי. לבקשה יש לצרף חוות דעת רפואית, תפקודית של רופא (רצוי גריאטר) והצהרה על הכנסות.
לאחר בדיקות ומבחנים, ובמידה ותימצאו זכאים, הביטוח הלאומי ישלח מטפל/ת דרך חברת סיעוד פרטית למספר שעות בשבוע. ניתן גם להסתייע בהגשת בקשה מחברת סיעוד כלשהי הנותנת שירותים לביטוח לאומי. במקרה זה אף תציע החברה על חשבונה שירות “טרום סיעודי” עד אישור הבקשה.

למידע נוסף קראו בעמוד ‘העסקת עובד זר‘.

על מי החובה לשלם ביטוח בריאות לעובד הזר?

מי שמעסיק עובד זר (ולא חברת הסיעוד) מחויב לרכוש לעובד על חשבונו ביטוח רפואי פרטי. עם זאת, המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר חלק מעלותו החודשית של הביטוח.

חובה זו חלה בנוגע לכל העובדים הזרים, בין אם מועסקים חוקית ובין אם לאו.
יש לחדש את הביטוח עבור העובד אחת לשנה.

למידע נוסף קראו בעמוד ‘העסקת עובד זר‘.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב