שאלות נפוצות

מה לעשות כאשר הקופה מסרבת לאשר שיקום במסגרת אשפוז?

הזכאות לשיקום מותנית בהמלצה רפואית של הצוות הרפואי בבית החולים הכללי בו מאושפז המטופל. לעיתים, מתבצעת ההחלטה ע"י צוות ביה"ח הכללי שאינו כולל רופא שיקומי, ועשויות ליפול טעויות בזיהוי הסיכוי להמשך השיקום ולעיתים הקופה לא מכבדת את החלטת הצוות הרפואי בבי"ח הכללי ומחליטה כי אין חובה לשקם במסגרת אשפוזית.

כאשר למשפחה נראה כי אין התאמה בין פוטנציאל השיקום למסגרת שנקבעה לשקמו, ממומלץ לפעול כלהלן:

א. לפנות לממונה על פניות הציבור בקופה.

ב.  לערער על ההחלטה בפני נציבות קבילות במשרד הבריאות.

ג. לפנות לסיוע של עמותת נאמן – ראה פרטים בחוברת

ד. במקרה ואין במכתב השחרור המלצה על שיקום במסגרת אשפוז, ניתן להביא רופא שיקומי פרטי שייתן חוות דעת רפואית על הצורך בשיקום, בתיאום עם המחלקה בה המטופל מאושפז.

מי זכאי לבחור את המחלקה / בי"ח בו יתבצע השיקום ?

איכות השיקום מותנית לעיתים במיקום הגיאוגרפי של המסגרת השיקומית ובנוחות ההגעה של המשפחה לביקורים תכופים.

החוק נותן למבוטח את הזכות לבחור את מקום האשפוז מבין המוסדות איתם יש לקופה הסכם ("הסדר בחירה"). החוק מחייב את הקופה לפרסם את הרשימה באתר האינטרנט שלה ולהציג בפני כל אחד את הרשימה לפי בקשתו.

האם יש הגבלת גיל של מבוטח לשיקום?

אין הגבלת גיל. כל מבוטח זכאי לתקופה מרבית של 3 חודשים ועל פי המלצה רפואית, ללא השתתפות כספית, ועדה רפואית של הקופה רשאית להאריך את תקופת השיקום בפועל, הקופות נותנות בד"כ שיקום ללא הגבלה כל עוד יש שיפור במצבו של המטופל.

מהו משך השיקום?

תכנית שיקום היא אינדיבידואלית ומותאמת לכל חולה ע"י הרופא השיקומי בהתאם למצבו הרפואי ובכל מקרה מינימום של שבועיים – אם נקבע משך זמן קצר יותר יש לנמקו ברשומה הרפואית ובמכתב השחרור על סמך ממצאי הערכה תפקודית כוללנית.

מי אחראי לשיקום?

האחריות לאתר מוסד שיקומי ולממן את הוצאות הטיפול במוסד מוטלת על קופת החולים.

מה חשוב לשים לב לגבי מכתב השחרור מבית החולים?

במכתב השחרור יצוין. מצב רפואי בקבלה ובשחרור.

  • מצב תפקודי כולל מצב פסיכולוגי.
  • המלצות מפורטות לגבי המשך טיפול כולל בדיקות שלא נעשו.
  • הפניות לכול הטיפולים בקהילה וכן רשימת אביזרי העזר שהנפגע זקוק להם.
  • חשוב כי במכתב יירשם כי ההפניה היא לשיקום במסגרת בי"ח ולא לשיקום כללי מכיוון ששיקום כללי משמעותו גם שיקום במכון הפיזיותרפיה של הקופה.

למי מופנה מכתב השחרור מאשפוז שיקומי?

את המכתב יש למסור לרופא המטפל ולפיזיותרפיסט ו/או כל מטפל אחר שממשיך את הטיפול השיקומי במסגרת מכוני הקופה.

האם כל מי שעבר אירוע מוחי זכאי לפטור מתשלום לביטוח לאומי?

מי שמקבל קצבת נכות או אבדן כושר עבודה משלם את חלקו לביטוח הלאומי דרך הקצבה. מי שעובד לא זכאי לפטור מביטוח לאומי.

איך אדע שהטיפול שמקבלים בשיקום הוא הנכון והטוב ביותר

אם הגעתו של החולה למחלקת השיקום לאחר שבץ מוחי מותאם לו באופן אישי תכנית טיפולים  בהתאם למגבלותיו, וזאת לאחר הערכה תפקודית מקיפה המתבצעת ע"י רופא שיקומי  בסיכומה מגדירים תכנית טיפול לטווח קצר וארוך. הצוות השיקומי כולל בין היתר גם פסיכולוג שיקומי, עובדת סוציאלית ותזונאית המעורבים בהתאם לצורך.

האם אדם המתקשה בהליכה אחרי אירוע מוחי זכאי לקבל כסא גלגלים בהנחה?

ניתן לקבל כיסא גלגלים בהנחה של 70% ע"י משרד הבריאות, התהליך דורש העברת מסמכים רפואיים ואישורים. יש לפנות ללשכת הבריאות בעיר המגורים, האישור ניתן כל שנתיים.  בקופות החולים, באמצעות הביטוחים המשלימים יש הנחה של 85% בקלות יחסית, והאישור לשנה.

איך מקבלים ציוד ואביזרים ממשרד הבריאות?

אישור לקבלת ציוד ומפרטים ניתנים ע"י היחידה להמשך טיפל של קופ"ח לאחר    הפנייה של רופא המשפחה, משרד הבריאות מספק בהשאלה – לרוב עם השתתפות עצמית את כל הציוד שנחוץ כולל כיסאות למקלחת, כיסאות גלגלים, מיטה לחולים סיעודיים קשיים, חשוב להקפיד שזה יהיה רשום במכתב השחרור כמו כן ניתן לקבל פרטי ציוד רבים בהשאלה מיד שרה, עזר מציון וארגונים נוספים.

מי זכאי למכשירי עזר וניידות?

זכאים בעלי נכות קבועה, נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים בתי חולים ומוסדות של. משרד העבודה זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי שיקום הליכה וניידות השרות ניתן בלשכות הבריאות במחלקות למחלות ממושכות.

אלו שירותים מציעה קופת חולים לאדם המרותק לביתו?

היחידה לטיפול בבית של קופת חולים מספקת שירותי רופא,אחות,פיזיותרפיה, ריפוי  בעיסוק ועובד סוציאלי בביתו של אדם המרותק לביתו. בשיקום בבית וגם בטיפול בחולה כרוני.

על מה לשים לב במכתב השחרור מאשפוז שקומי?

מצב רפואי . מצב תפקודי. המלצות מפורטות לגבי המשך טיפול. הפניות לכול  הטיפולים  בקהילה וכן רשימת אביזרי העזר שהנפגע זקוק להם. מה שלא מופיע במכתב השחרור לא ניתן לתביעה בשלב מאוחר יותר.

האם מגיע לי שיקום מקצועי ?

שיקום מקצועי ניתן לאדם שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית, אם אינו יכול לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת, והוא נמצא מתאים לשיקום מקצועי.

שירותי השיקום שניתנים: אבחון, ייעוץ, וטיפול לקראת שיקום מקצועי ותשלום הוצאות שיקום למי שנמצא בהכשרה מקצועית.

מהם הסימנים המעידים על אירוע מוחי?

תסמינים המופיעים בפתאומיות כגון:

  •  שיתוק, חולשה פתאומית באזור הפנים ו/או הגפיים –בצד אחד של הגוף. אי יכולת להרים
  • ידיים באותו גובה.
  • תחושת נימול חזקה בצד אחד של הגוף – כמו יד שנרדמה.
  • עווית של שרירי הפנים, הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה (בלבול)
  • הפרעה בשיווי משקל וחוסר יציבות, כאב ראש חזק, פתאומי וחריג.

בן 60  4 שנים לאחר אירוע מוחי. אני חושש לדבר כי חסרות לו מילים ולפעמים אומר מילים שאינו מתכוון אליהם, האם אפשר לעזור לו לאחר מס' שנים.

אפשר. יש למצוא מסגרת טיפול – מומלץ קבוצתית שבה הדגשים בטיפול יהיה חיזוק ביטחון העצמי יכולת ללמוד שאיך אחרים מתמודדים עם אותם קשיים וללמוד שיטות בהן אפשר להשתמש. אפשר לעבוד גם בדרך פרטנית.

מטפלים ועובדים זרים:

איך משיגים עובד זר?

יש להגיש בקשה ללשכת התעסוקה בירושלים ולקבל אישור ממשרד הפנים עבור עובד זר. חברות הסיעוד מסייעות בכל התהליך.

איך מקבלים מטפל מטעם ביטוח לאומי ועזרה בבית?

מגישים בקשה לגמלת סיעוד ישירות לביטוח לאומי, יש לצרף חוות דעת רפואית, תפקודית של (רופא רצוי גריאטר) והצהרה על הכנסות, הביטוח הלאומי שולח מטפלת דרך חברת סיעוד פרטית ל- 9.75 או 15.5 שעות בשבוע. ניתן גם להסתייע בהגשת בקשה מחברת סיעוד כלשהי הנותנת שירותים לביטוח לאומי. במקרה זה אף תציע החברה על חשבונה שירות "טרום סיעודי" עד אישור הבקשה.

על מי החובה לשלם ביטוח בריאות לעובד הזר?

המעביד של עובד הזר מחויב לרכוש לעובדו על חשבונו ביטוח רפואי פרטי,המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר את עלות הביטוח.

* קבילות על החלטות קופות החולים בנושאי טיפול רפואי ושיקום ניתן להגיש בליווי פרטי החולה, קופת החולים ומסמכים רפואיים אל נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי למס' פקס: 02-5655981 או בדואר לכתובת: רח' ירמיהו 39  ירושלים או בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il וכמו כן ניתן להתקשר לנציבות בטלפון 5400*