קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

גמלת סיעוד היא זכות בסיסית שמגיעה למי שהגיע לגיל פרישה, מתקשה בפעילויות היומיומיות ומעוניין להמשיך ולהתגורר בביתו

מי שמאושפז במוסד סיעודי זכאי לגמלת סיעוד רק אם שוהה במחלקה לעצמאיים או תשושים.

קבלת הגמלה נקבעת על פי קריטריונים של מידת התלות והתפקוד העצמאי של המטופל ובהתאם לגובה ההכנסה של המטופל ובן/בת הזוג מקצבאות/מקורות הכנסה נוספים. מי ששכרו גבוה מ-15,410 ליחיד לחודש, או מ- 23,114 לזוג לחודש, לא יימצא זכאי לגמלת סיעוד כלל.

למבקשים, מעריך סיעודי של הביטוח לאומי יערוך מבחני תפקוד בביתם, וייקבע את דרגת/רמת הקצבה שלכם בין 1-6, כאשר הדרגה הנמוכה ביותר היא 1 והגבוהה ביותר היא 6.

ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף או בשירותים או שילוב ביניהם, עפ”י רמת הקצבה שנקבעה למטופל

 • בכסף, למשל כדי להעסיק מטפל פרטי.
 • בשירותים, ע”י מטפל של הביטוח הלאומי, עפ”י השעות שביטוח לאומי זיכה את המטופל.

ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך ישנה זכאות ליותר שעות מטפל/ תשלום גבוה יותר.

* למעוניינים בהעסקת מטפל זר, ניתן להמיר את כל שעות הטיפול בכסף. למידע נוסף קראו בדף ‘מטפל זר‘.

סכום הקצבה החודשית המעודכן המקסימלי שניתן לקבל בהתאם לרמת הזכאות (אם לא מעוניינים כלל בשעות טיפול על-ידי מטפל מוסמך מהביטוח הלאומי):

 • רמת זכאות 1: 1407 ₪
 • רמת זכאות 2: 2047 ₪
 • רמת זכאות 3: 3456 ₪
 • רמת זכאות 4: 3275 ₪
 • רמת זכאות 5: 3889 ₪
 • רמת זכאות 6: 4912 ₪

לפרטים נוספים על הדרגות והזכאות בכל דרגה/רמה, קראו באתר ביטוח לאומי כאן.

מה צריכה לכלול הבקשה לגמלת סיעוד

 1. טופס תביעה לגמלת סיעוד (תוכלו להוריד את המסמך כאן).
 2. מסמכים רפואיים עדכניים (תמצית תיק רפואי, תרופות, סיכומי אשפוז ב-3 חודשים אחרונים וכד’).
 3. אישורי הכנסות של מבקש הקצבה ובן/בת הזוג עבור 3 חודשים אחרונים(אין צורך לדווח על הכנסות מקצבאות אחרות מביטוח לאומי או על קצבת ניצולי שואה).
 4. ייפוי כוח או צו אפוטרופוס (אם מגיש התביעה הוא אפוטרופוס).
 5. תעודת עיוור אם יש.

פרוט נוספים על תנאי הזכאות והליכי ההגשה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי קראו כאן.

את התביעה והמסמכים עליכם להגיש באחת הדרכים הבאות

 • מילוי טופס תביעה מקוון באתר ביטוח לאומי, בצירוף המסמכים און ליין.
 • מילוי טופס תביעה באופן ידני (ניתן להוריד בקישור שצורף באתר ביטוח לאומי), ושליחתו בצרוף המסמכים באתר האינטרנט של ביטוח לאומי, או בדואר, בפקס או בתיבות שירות של ביטוח לאומי.
 • ניתן לבדוק כאן את הסניף הקרוב למקום מגוריכם והכתובות.

לאחר הגשת התביעה

לאחר הגשת התביעה, ואחרי בחינת תנאי הזכאות הבסיסיים, התביעה תיבדק, וייקבע עם המגיש ביקור בית ע”י מעריך סיעוד, כדי לבחון את יכולת התפקוד בסביבה הביתית. רק במקרים מסוימים, ניתן לקבוע זכאות ללא צורך בבדיקת המעריך.

בנוסף, אם מבקש הגמלה מעל גיל 90, ניתן לבחור לבצע את ההערכה ע”י רופא מומחה בגריאטריה ולא ע”י מעריך סיעודי מביטוח לאומי.

המעריך הסיעודי יבצע את מבחני התלות והתפקוד בעזרת מבחן ADL.
מבחן זה בודק 6 מרכיבים של תפקוד עצמאי:

 • לקום ולשבת
 • להתלבש ולהתפשט
 • להתרחץ
 • לאכול ולשתות
 • לשלוט על הסוגרים
 • להתנייד

מי שאינו יכול לבצע 4 מתוך 6 הפעולות, זכאי לקצבת סיעוד מלאה, ומי שאינו יכול לבצע רק 3 מהפעולות זכאי למחצית מגובה הקצבה. אי יכולת לבצע 2 או פחות מהפעולות לא מזכה בקצבה כלל.

מי שאין ביכולתו לבצע בעצמו לפחות 50% מאחת הפעולות, ייחשב כמי שאינו יכול לבצע את הפעולה ב-100%.

ערעור על ההחלטה

ניתן לערער על החלטת ביטוח לאומי בנוגע לגובה בגמלה שאושר. כמו-כן, במידה וישנה הרעה במצב המטופל לאורך השנים, ניתן להגיש בקשה מחודשת של המצב. למידע נוסף קראו כאן.

גמלה באשפוז

מי שבוחר להתאשפז במוסד סיעודי (ולא במחלקה עצמאית או תשושים), מומלץ לפנות ללשכת הבריאות הקרובה לאזור המגורים על מנת לברר מה גובה העזרה הכלכלית אותה ניתן לקבל. הנושא נבדק פרטנית בהתאם למצב כלכלי של כל מטופל.

באשפוז בבית חולים כללי (שאינו סיעודי או שיקומי או מוגדר לתשושי נפש) לתקופה קצרה שלא עולה על 30 ימים, גמלת הסיעוד ממשיכה כרגיל. לאחר 30 יום היא מפסיקה ותחזור אוטומטית עם השחרור מהאשפוז, אלא אם יזדקק לאחר מכן כאמור לאשפוז סיעודי/שיקומי.

למידע נוסף אודות מימון אשפוז וטיפול במטופלים סיעודיים/ תשושי נפש קראו בקישורים הבאים לאתר משרד הבריאות:

למידע נוסף ולסיוע במימוש זכויות רפואיות וסיעודיות מחברת הביטוח קראו כאן באתר ממש.

כדאי לדעת! גמלת הסיעוד אינה נחשבת להכנסה ולכן לא פוגעת בזכאות לקצבאות נוספות.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב