קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

קבוצות תמיכה לחולים או לבני ובנות זוג של עמותת נאמן

מרבית האנשים מתקשים לבקש עזרה. לא פעם בקשת עזרה נתפסת  כ”הודאה בכישלון”, חולשה שיש להתבייש בה או “הוצאת הכביסה המלוכלכת” החוצה. אלא שבקשת עזרה או תמיכה היא אנושית לחלוטין ואין הגיונית ממנה. שום אדם אינו אדם-על וההתמודדות של נפגע שבץ מוחי או של בני משפחתם היא מורכבת וכוללת את כל תחומי החיים.

לא פעם עזרה ותמיכה מ”אחים לצרה” יכולה לעשות שינוי והבדל עצום בהתמודדות עם המצב החדש, ולספק כלים וכוחות במסע בחזרה לחיים בעלי משמעות. השתתפות בקבוצה חושפת מידע מתוך ניסיון אישי של המשתתפים על המחלה ועל דרכים להתמודדות, קבלת לגיטימציה לרגשות ולהתנהגויות ולתמיכה ועזרה הדדית בין המשתתפים בקבוצה.

אם אתם חולים, או בני/בנות זוג של חולים, ותרצו להצטרף לקבוצת תמיכה מתאימה,
נשמח לתת לכם פרטים נוספים במשרד העמותה: 03-5331566

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב