ציוד עזר לשיקום

מכשירי עזר – שיקום הליכה וניידות:

ציוד המסופק על ידי הקופות: סל שירותי רפואה בסיסי הכולל רשימה מצומצמת כגון: בלוני חמצן, מזון תרופתי, מקלונים לבדיקת רמת סוכר,  מזרקים לשימוש עצמי וכו'. בנוסף, קיימת זכאות להשתתפות הקופה ברכישת אביזרים נוספים למבוטחי השב"ן של הקופה.

זכאות – מבוטחי הקופה זכאים לסל השירותים המסופק ע"י הקופה. מבוטחי השב"ן (הביטוח המשלים של הקופה) זכאים להשתתפות מוגדלת. מומלץ לברר פרטים בקופה לפני רכישת האביזר.

אופן הפניה – לפנות לסניף הקופה או למוקד הטלפוני של הקופה

מכשירי עזר וניידות-  ניתנים ע"יי משרד הבריאות:

  • מכשירי שיקום – מכשירי הליכה ותותבות גפיים.
  • אבזרי שיקום נוספים (כגון: מכשיר שמיעה לילדים, מכשירי עזר לראיה וכו').
  • מכשירי ניידות – כסאות גלגלים, מיטות פאולר, מזרונים למניעת פצעי לחץ, הליכונים, זחליל וכו'.

זכאים – בעלי נכות קבועה המתגוררים בקהילה

שיעור השתתפות משרד הבריאות בעלות המכשיר הינו 75% מן המחיר שנקבע על פי סוג המכשיר. גובה ההשתתפות העצמית הינו 25% .

תהליך קבלת המימון – לבקשה ללשכה המחוזית של משרה"ב יש לצרף את המסמכים כלהלן:

  • דו"ח רפואי חתום ע"י רופא.
  • מכתב המלצה של פיסיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק מקופ"ח.
  • דו"ח סיעודי תפקודי חתום ע"י אחות.
  • דו"ח סוציאלי חתום ע"י עובדת סוציאלית.

הערה: מומלץ לבדוק בלשכת הבריאות המחוזית לפני תחילת הטיפול ברכישה

למידע נוסף לחצו כאן