פעילות ציבורית

עמותת נאמן פועלת להגברת המודעות למחלה ולדרכים למניעת אירוע מוחי ראשוני ושניוני. לשיפור בריאותם ורווחתם של החולים ובני משפחותיהם המונים למעלה 400,000 איש. בתחום התפקודי, החברתי והרגשי וליצירת גוף בעל השפעה לקידום נושא האירוע המוחי והשפעה על מקבלי ההחלטות בתחומי הבריאות הרווחה והסיעוד.

הפגנת פעילי נאמן לטובת חולי שבץ

מפגינים להעלאת מודעות

הפעילות הציבורית נעשית בתחומים הבאים:

  • מסע הסברה מתמשך, ארוך טווח, וחינוך הציבור – לשם העלאת מודעות הציבור הרחב לכל אלה: לגורמי הסיכון למחלה ולטיפול בהם; לצורך בשמירה על אורח חיים בריא; לסימנים ולאותות האזהרה המוקדמים המבשרים על התהוותו של השבץ המוחי כדי להגיע בזמן לקבלת טיפול ראשוני יעיל כהמסת קריש.
  • יישום המלצות המועצה הלאומית לשבץ מוחי בנושא הקמת תשתיות מתאימות לטיפול בשבץ מוחי חד, החל במד"א, במלר"ד בבתי החולים, וכלה בהקמת יחידות שבץ מוח יעודיות מאורגנות הכוללות צוות מיומן רב-תחומי. יישום המלצות אלו הוא המרכיב החיוני והראשון בחשיבותו בטיפול בשבץ המוח והוא תואם את הטיפול הקיים בהתקף לב חד.
  • הכללת נושא מניעת שבץ מוחי במדדי הבריאות הלאומיים בהתייחס לכל אחד מגורמי הסיכון לשבץ מוח מתוך ראייה מערכתית בחשיבות שיש למניעת תחלואה ותוצאותיה.
  • הקמת מסגרות למתן שירותים ייעודיים לאחר השלב החד בכל רחבי הארץ וצמצום הפער בין המרכז לפריפריה בנושא שירותי השיקום– הקמת מרכזי הכוונה לשיקום ומעקב רפואי בקהילה, מרכזי יום לשיקום פסיכו-סוציאלי בקהילה לנפגעים צעירים, מרכזי תעסוקה וקבוצות תמיכה לבני המשפחה. וקידום מודל ראוי של "case manager"  – איש מקצוע המצוי בכל רזי הטיפול ושירותי שיקום משמר בקהילה להנחיית המשפחה בתהליך השיקום לאורך זמן.
  • הכללת טכנולוגיות חיוניות בסל התרופות – הבטחת זמינותן של תרופות וטכנולוגיות שהוכיחו יעילות למניעה ראשונית ושניונית לשבץ מוחי ולשיפור תהליכי השיקום.