קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

ארגון שבץ המוח האירופאי European Stroke Organization(ESO) , בשיתוף קואליציית ארגוני חולי השבץ באירופה SAFE , הגדירו את תוכנית הפעולה האירופאית להתמודדות עם ההשלכות החמורות של שבץ מוח ועמידה באתגרים העצומים העומדים בפני מערכות הבריאות והרווחה. נטל תחלואת שבץ המוח מושפע מגורמים רבים, החל במודעות לדחיפות הרפואית במצבי שינוי נוירולוגי חד, דרך מערכת פינוי המטופלים והרפואה הראשונית, טיפול אקוטי במרכזים רפואיים, אשפוז אקוטי, וכלה שיקום ומניעה שניונית.
נציגי עמותת נאמן (נפגעי אירוע מוחי) והחברה הישראלית לשבץ מוחי (“חי”ש”) החברה בארגון ESO וארגון , SAFE שותפים מלאים להגדרת תכנית הפעולה האירופית, פועלים להתאים ולהטמיע את עיקריה לצרכי הציבור בישראל ולהגדיר את התוכנית האסטרטגית להתמודדות עם עומס שבץ המוח בישראל שעל ממשלת ישראל לאמץ על מנת לעמוד ביעדיה.

לתוכנית הטיפול בשבץ מוחי וטיפול ותמיכה במתמודדים על פי ארגון שבץ המוחי האירופי

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב