קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

אנו בנאמן מאמינים גדולים בשיתופי פעולה ובשילוב ידיים עם כל מי שהאג’נדה שלו היא בתחום מניעת מחלות, קידום בריאות וחיזוק מערכת הבריאות.

מנכ”לית העמותה משמשת כנציגת ציבור במועצה הלאומית לשיקום, חברת הנהלה של האגודה לזכויות החולה, הצטרפה למועצת הבריאות כחברה בוועדת הפרסום ובוועדת זכויות החולה וחברת הנהלת בארגון  ) SAFEקואליציית ארגוני חולי השבץ באירופה) מובילה בשיתוף מנכ”ל עמותת הפרקינסון את קואליציית ארגוני בריאות המוח,

אנו לוקחים חלק פעיל במאבק פורום 5 מיליארד להגדלת תקציב משרד הבריאות וסל התרופות ובקבוצות עבודה של פורמים בתחום הזקנה ובני משפחה מטפלים

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב