קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

משרד הבריאות אחראי לספק אביזרי עזר (מכשירי הליכה, תותבות, גפיים) וכיסא גלגלים, מיטות פאולר (מיטה סיעודית מתכווננת), מזרונים, הליכונים וכו’ במידת הצורך. בנוסף, גם קופות החולים מספקות ציוד שיקומי.

מי זכאי לקבלת אביזרי עזר?

בעלי נכות קבועה המתגוררים בקהילה, ובחלק מן המקרים עוד לפני קבלת נכות קבועה. שיעור השתתפות משרד הבריאות בעלות המכשיר הינו 75% מן המחיר שנקבע על פי סוג המכשיר.

מהם דרכי הפניה

 • משרד הבריאות
  יש לפנות ללשכה המחוזית של משרד הבריאות, לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום. הגשת המסמכים ללשכת הבריאות יכולה להיעשות על ידי קופת החולים או על ידי המטופל עצמו. את המסמכים אפשר להגיש בפקס, בדואר או במייל [email protected]
 • ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. דו”ח רפואי חתום ע”י רופא.
  2. מכתב המלצה של פיסיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק מקופ”ח.
  3. דו”ח סיעודי תפקודי חתום ע”י אחות.
  4. דו”ח סוציאלי חתום ע”י עובדת סוציאלית.
   לחצו כאן לרשימת לשכות משרד הבריאות המחוזיות.
 • קופות החולים
  סל שירותי רפואה כולל רשימה מצומצמת הכוללת למשל: בלוני חמצן, מזון תרופתי, מקלונים לבדיקת רמת סוכר, מזרקים לשימוש עצמי וכו’.

מצורפים שני קישורים לרשימת המכשירים:

מכשירי ניידות

מכשירי שיקום

אחרי הגשת הבקשה, היא תידון בוועדה, ורכזת המכשירים בלשכת הבריאות תודיע במכתב על החלטת הוועדה ונימוקיה, ותפרט הנחיות להמשך התהליך, אם נדרש. אם אושר, יופנה המטופל לקבלת המכשיר על פי הנחיות שינתנו בכתב.  ניתן לערר על החלטת הוועדה בלשכת הבריאות, או להגיש קבילה לנציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 • ארגוני המגזר השלישי
  ניתן להשאיל ציוד רפואי ושיקומי מגוון בחינם או בעלות מסובסדת גם מעמותות:
  1. יד שרה (לחצו לכניסה לאתר לפרטים נוספים)
  2. עזרה למרפא (לחצו לכניסה לאתר לפרטים נוספים)
  3. עזר מציון (לחצו לכניסה לאתר לפרטים נוספים)

כסא גלגלים ממונע

משרד הבריאות משתתף במימון של 90% לכיסא גלגלים ממונע, שמהירותו מוגבלת ל 6 קמ”ש. גם שירות זה ניתן על ידי לשכות הבריאות.

מי זכאי לקבלת כסא גלגלים ממונע?

 • אדם עם מוגבלות פיזית הפגוע בארבע הגפיים הרתוק לצמיתות לכיסא גלגלים ואינו יכול להניע כיסא גלגלים ידני למרחק פונקציונאלי סביר המאפשר ניידות בפנים הבית והעבודה
 • אדם שנבדק על ידי גורמי מקצוע ואין חלופה מספקת אחרת לניידות עבורו
 • גילו אינו עולה על 70 אלא במקרים חריגים
 • קיימת לאדם יכולת להפעיל כיסא ממונע בבטיחות מרבית קוגניטיבית, קואורדינטיבית ורפואית
 • קיים תפקוד וניהול חיים פעילים בתוך הבית ומחוצה לו
 • ביתו של האדם ומקום הפעילות הקבוע שלו ודרכי הגישה אליהם מותאמים בבטיחות מרבית לשימוש בכיסא ממונע
 • ההסעה למקום הפעילות מותאמת לכיסא ממונע

להסבר על התנאים המלאים ההליך והטפסים הנדרשים

משרד הבריאות יממן את מלוא עלויות התיקונים על מכשירי ניידות ידניים בדומה למימון המלא של מכשירי ניידות חשמליים. התיקון יתבצע על ידי הספקים המאושרים של משרד הבריאות ויתנן עבור מכשירים שסופקו על ידי המשרד. השירות ניתן לכל האוכלוסיות כולל כאלו שאינם פטורים מהשתתפות עצמית וללא צורך בהצגת אישורים.

להסבר על התנאים המלאים ההליך והטפסים הנדרשים

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב