קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

לאחר שבץ מוחי עלולה להופיע מגבלה תפקודית זמנית, מתמשכת או קבועה. ישנן מספר הטבות וקצבאות להן נפגע שבץ מוחי זכאי לעתיםוכדאי להכיר אותן

קבלת אחוזי נכות הינה הבסיס לזכאות לקצבאות או הטבות. לכן, יש חשיבות עליונה לאופן מילוי טפסי הביטוח הלאומי המהווים נייר משפטי לכל דבר ועניין

רצוי לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים קרוב כמה שיותר מהר לאחר האירוע לצורך בירור הזכויות. במקרים רבים ניתן להתחיל בתהליכי זכאות שונים טרם השחרור המלא מהמסגרת השיקומית.

כאשר השבץ המוחי היה במהלך העבודה או קשור לעבודה, יש לציין עובדה זאת בבית החולים ולהקפיד שהדבר יצוין במכתב השחרור מבית החולים.

תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה יש להגיש שנה מקרות השבץ המוחי. מאחר והתביעה בגין תאונת עבודה מורכבת, רצוי להיוועץ בעו”ד טרם הפניה למוסד.

קביעת אחוזי נכות וקצבת נכות כללית 

קצבת נכות כללית משולמת לאדם הזכאי לאחוזי נכות ואשר כושרו להשתכר הצטמצם. הקצבה משולמת עד גיל פרישה והזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית או בשיקום מקצועי.

לא ניתן לקבל קצבת נכות כללית אם הוועדה בביטוח לאומי לא אישרה די אחוזי נכות וצמצום בכושר העבודה. גם שיעור (גובה) הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.

לתהליך שני שלבים:

 • קביעת אחוזי נכות (דרגת נכות) 
 • קביעת אי כושר עבודה/ אובדן כושר עבודה.
 • אם נקבע אי כושר עבודה מעל 50%, תיקבע גובה קצבת הנכות
 • אם לא נקבע אי כושר עבודה ב50%, תיבחן אפשרות לשיקום מקצועי, ובכל אופן לא תהיה זכאות לקצבת נכות

במסגרת בחינת הזכאות לקצבת נכות כללית, תיקבע לכם בעצם דרגת הנכות הרפואית (באחוזים), תוקפה ומשכה –  זמנית או קבועה (לצמיתות). הקביעה נעשית בוועדה ע”י רופא מומחה בתחום הנוירולוגי הבוחן את מצבו הרפואי של נפגע השבץ המוחי, יחד עם בדיקה רפואית ולאור ממצאים רפואיים קיימים, ומגיע למסקנה בדבר דרגת הנכות.

למבוטחים שעברו שבץ מוחי, ובנוסף סובלים ממחלות או ליקויים אחרים, תיקבע נכות משוקללת שתורכב מכל הליקויים. למשל: הוועדה הרפואית קבעה לאדם: 40% נכות בגין השלכות שבץ מוחי, ו-20% נכות בגין סוכרת, ובכך קבעה לו אחוז משוקלל של 52%.  להסבר מפורט על שיטת החישוב ניתן לקרוא כאן.

על מנת שתיקבע זכאות לקצבת נכות, נדרשים שני תנאים מרכזיים:

 1. זכאות לדרגת אי כושר (אובדן כושר עבודה). לצורך אובדן כושר עבודה יש להוכיח פגיעה של 50% ביכולת להשתכר ולעבוד.
 2. זכאות לנכות רפואית כללית בשיעור של 60% לפחות, או 40% משוקלל (ובתנאי שליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות לעקרת בית.

לעתים רבות נקבעת נכות רפואית, אך מוחלט כי אין זכאות לקצבת נכות. במקרים אלו, ייתכן וניתן לקבל הטבות אחרות בגין הנכות הרפואית, שאינן מותנית בזכאות לקצבה, עליהן תוכלו לקרוא בעמוד ‘הטבות נוספות לזכאי נכות רפואית‘.

לאחר קבלת זכאות לאחוזי נכות, ועד שתיקבע זכאות/אי-זכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

לרשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים על-פיהם בוועדות הרפואיות, קראו כאן.

אופן הפניה

עליכם לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם, ולהגיש תביעה לקצבה בטופס המתאים (ניתן למצוא את הטפסים באתר ביטוח לאומי כאן או בסניפים).

ניתן להגיש תביעה לקצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים או ילד נכה באמצעות הטלפון. כל שצריך לעשות הוא להתקשר לשירות “תביעפון”  3928* והתביעה תוגש.

על ביטוח לאומי לדון בבקשה תוך 90 יום, בהם הפונה זכאי לקבל דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל.

מסמכים שיש לצרף לתביעה

 1. מסמכים רפואיים
  • CT או MRI מוח
  • דופלר עורקי צוואר
  • תיעוד מנוירולוג לגבי הבעיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר
  • סיכומי אשפוז ושיקום
  • מכתב עדכני למצב הנוכחי
  • מסמכים נוספים ובדיקות לגבי ליקויים נוספים (עבור מי שסובל מליקויים נוספים) גם אם כבר אושרו בעבר
 2. אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה
 3. כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.

ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.

השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות, לפי אתר ‘כל זכות’ (לחצו על כותרת כל שלב לקריאה נוספת):

אם אינכם מרוצים מהתשובה תוכלו 
לערער על החלטת הוועדה רפואית או לערער על ההחלטה בעניין אי כושר

בכל מקרה ניתן להגיש תביעה חוזרת

* עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

ישנם גופים שונים המסייעים ומספקים עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות כדוגמת

תשלום הקצבה

קצבת הנכות תשולם לכם ב-28 בחודש לחשבון הבנק שלכם.
אם לדעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקבצה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו תשולם הקצבה כולה או מקצתה למי שימנה המוסד לביטוח לאומי, כמקבל הקצבה לחשבון הבנק של אותו אדם.
אם הוגשה התביעה לקצבה ע”י אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה. על פי דרישתו של בן/בת הזוג תשולם התוספת בעדו במישרין לידיו/ה.

הגשת תביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגיש גם תביעה פרטית לחברת הביטוח בגין אי-כושר.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב