משתקמים משבץ

שיקום רפואי הנו תהליך משותף של החולה, המשפחה והצוות הרב מקצועי, שבו נעשה מאמץ להשיב עד כמה שאפשר את התפקודים שנפגעו בעקבות האירוע המוחי למצב הקודם,  ולהחזיר את החולה למסלול החיים הקודמים.

לחיצה על אחד הלינקים תוביל ישירות לנושא הרצוי, ניתן גם להשתמש בתפריט הצד:

עוד בבית החולים המטופל ומשפחתוחוזרים הביתה סוגי שיקום טיפולים מסייעים במסגרת האשפוז ולאחריושיקום מקצועי | שיקום תעסוקתי מימוש זכויות שיקוםציוד עזר לשיקום
זכויות נפגעי השבץהעסקת עובד זרקצבאות ביטוח לאומי |  גמלת סיעוד | וועדה רפואית בביטוח לאומי אשפוז מטופל תשוש נפש ומטופל סיעודי מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח
ניידות ונהיגה אחרי אירוע מוחי הנחה במסים על רכישת הרכב סיוע לרכישת רכב וקצבה חודשית להוצאות ניידות | לימודי נהיגה ותו חניה למוגבלי ניידות שירותי הסעההתאמת דיור
זכויות כספיות נוספותתרגילים לבית קבוצות תמיכה | המועדונים החברתיים של עמותת נאמן סיוע משפטי ורשלנות רפואית