מי אנחנו

עמותת נאמן הוקמה כארגון לעזרה עצמית של נפגעים למען נפגעים אשר לא מצאו בקהילה תמיכה בתהליך התמודדות עם ההשלכות הקשות של המחלה על חייהם. פועלת עם כוח אדם מצומצם ונשענת ברובה על מתנדבים הבאים בעיקר משורות נפגעי המחלה ובני משפחותיהם. מרבית המתנדבים פועלים במועדונים החברתיים ברחבי הארץ, וחלקם בקו התמיכה והמידע של העמותה.

מתוך הניסיון האישי של מתנדבי העמותה בשיקום חייהם לאחר אירוע מוחי, ומתוך ההיכרות המתמשכת של הקשיים עמם מתמודד ציבור זה בבואם לממש את זכויותיהם כחולים וכנכים, צמחה התמחות בפיתוח שירותים מיוחדים עבורו.

15000 אלף ילקו בשבץ

נאמן משרתת בעיקר אוכלוסיית מצוקה מוחלשת בפריפריה החברתית והפיזית בישראל, הסובלת מתת שירותים של מערכות המדינה לטיפול בהם ולשיקומם ונדרשים להעצמה לקידום וטיפול בצרכיהם המורכבים. משפחות רבות מנותקות ממרכזי הכח שהיו מנת חלקם לפני השבץ המוחי, מצבן הכלכלי מתערער בשל הפסקת השתכרות, אובדן יכולות פיזיות וקוגנטיביות וניתוק מתמיכת חברים ומבני משפחה מורחבת.

עמותת נאמן היא העמותה היחידה הפועלת לרווחתם של ציבור נפגעי שבץ מוחי ובני משפחותיהם המונה למעלה מ-400,000 איש. להעלאת מודעות הציבור למחלה ולמניעתה

נייר העמדה הרשמי של עמותת נאמן: