קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

עמותת נאמן היא העמותה היחידה הפועלת להורדת התחלואה משבץ מוחי בישראל, לשיפור הטיפול והשיקום בנפגעי השבץ ובני משפחותיהם ולרווחתם.


החזון שלנו:

להפחית את התחלואה משבץ מוחי ואת נטל השבץ על הנפגעים, בני משפחותיהם והציבור כולו, באמצעות מניעה, ריפוי והמשך שיקום וטיפול לטווח ארוך.

העמותה הוקמה בשנת 1996 כארגון לעזרה עצמית של נפגעים למען נפגעים. מייסדיה הבינו במהלך התמודדותם האישית כי אין בקהילה תמיכה בתהליך התמודדות עם ההשלכות הקשות של המחלה על חייהם והחליטו לשנות את המצב. נאמן פועלת באמצעות כוח אדם מצומצם ונשענת על מתנדבים הבאים בעיקר משורות נפגעי המחלה ובני משפחותיהם.

מטרות העמותה

 • מניעת מחלת השבץ המוחי הגורמת לנכות פיזית, קוגניטיבית ושינויים התנהגותיים
 • שיפור איכות חיי אילו שלקו במחלה ובני משפחתם
 • הגברת המודעות לשבץ המוחי בקרב הציבור ואנשי מקצועות הבריאות והרווחה
 • השפעה על מדיניות מקבלי ההחלטות למניעת המחלה, טיפול, שיקום ושיפור שירותי הבריאות והרווחה
 • טיפוח ופיתוח שירותים וכלים לשיקום ותמיכה בטווח ארוך בנפגעים ובני משפחותיהם
 • טיפוח הסטנדרטים הטובים ביותר של פרקטיקה רפואית לטיפול בחולי שבץ מוחי
 • תמיכה בקידום הקצאת משאבים למחקר בנושא שבץ מוחי

הרחבת המערך הטיפולי למניעת המחלה, התאמת מערך האבחון בשלב החד, עדכון צרכי השיקום בקהילה והרחבת השירותים הקהילתיים, יביאו לחיסכון כספי משמעותי בתחום הצלת חיי אדם ולהפחתת שיעורי הנכות. אלו ישפרו באופן ניכר את איכות החיים של חולים רבים ובני משפחותיהם, שישובו לחיות חיי קהילה בעלי משמעות.

 

עיקרי הפעילות

גיבוש תכנית לאומית
השפעה על כל הגופים והמערכות הנוגעים בשבץ המוחי משלב המניעה, עובר בהקמת יחידות שבץ מוחי, מתן טיפול מיטבי ושיקום וכלה בהחזרה לחיק הקהילה לפעול להורדת התחלואה משבץ מוחי ושיקום הנפגעים בוני משפחותיהם.

הסברה והנגשת מידע
העלאת מודעות הציבור לגורמי הסיכון, לסימני האזהרה המוקדמים ולצורך בהגעה מהירה לבית החולים באמצעות ניהול מערך הסברה והדרכה לקבוצות אוכלוסייה שונות ובשפות השונות.

קידום בריאות
הפעלת תוכניות הדרכה לשמירה על אורח חיים בריא למניעת אירוע מוחי ראשוני ושניוני על-ידי פיתוח ומתן כלים וידע מעשי בתחומים כפעילות גופנית מותאמת לצרכים המיוחדים, תזונה נכונה ועוד.

שיקום חברתי בקהילה
הפעלת רשת מועדונים חברתיים ברחבי הארץ המעניקים לנפגעי השבץ. במועדונים מתקיימות פעילויות משמרות שיקום ופעילויות חברתיות כבסיס לשיקום החיים הרגשיים והחברתיים שאבדו ובנוסף גם פעילות גופנית מותאמת, פעולות תרבות, קבוצות תמיכה ועוד. המועדונים מקדמים את שילובם של הנפגעים בקהילה, מחזקים את בני הזוג התומכים ומעניקים לחולים כוחות חדשים וכלים להתמודדות עם המציאות החדשה והמורכבת.

ליווי וייעוץ נפגעים בחזרה הביתה
ניהול מערך מידע, הכוונה ותמיכה המספק מענה למשפחות הנפגעים על מנת להקל עליהם בשלבי ההתמודדות הראשונים עם השלכות השבץ המוחי על חייהם ובהליך המורכב של מיצוי זכויותיהם הרפואיות והכלכליות.

שיתופי פעולה
עמותת נאמן חברה בקואליציית הבריאות של ארגוני החולים ובארגון “רשת ערים בריאות”. חברה בארגון נפגעי השבץ המוחי באירופה  SAFE. פועלת בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות החולה, משרדי הבריאות והרווחה, בתי החולים, קופות החולים, מרכזי שיקום, המוסד לביטוח הלאומי ועם רשויות מקומיות.

הישגי העמותה

 התכנית הלאומית למניעת שבץ מוח  

העמותה רשמה לזכותה, הישג משמעותי התורם ישירות להגשמת מטרותיה ולרווחת הציבור:

שתוף פעולה עם משרד הבריאות לאורך השנים הניב תכנית לאומית למניעת השבץ המוחי המתוקצבת על-ידי משרד הבריאות ופועלת בשטח.

 

התכנית כוללת סעיפים רבים ואלו העיקריים שבהם:

 • הכלת רשומה רפואית לחולים המאפשרת הוצאת דו”ח רשם שבץ לאומי מידי שנה ומעקב אחר שיפור המערכת בטיפול בשלב החד בבתי החולים.
 • הגדרת מדדי איכות לבתי החולים לטיפול מיטבי בחולי שבץ מוחי.
 • מתן טיפול ממיס קריש (tPA) לחולים המגיעים בטווח הזמן הרלוונטי בכל בתי החולים בארץ. טיפול זה מעלה את הסיכוי להצלת החיים וממזער את נזקי הנכות הקשה.
 • הכפלת מספר מצנתרי המוח בישראל.
 • הכשרת נאמני שבץ בכל חדרי המיון בארץ ועוד.
 • עמותת נאמן נבחרה על-ידי משרד הבריאות כשותף האסטרטגי לקמפיין הסברתי רחב להכרת הסימנים המוקדמים ולצורך בהגעה לבית החולים באמבולנס. הקמפיין העלה את אחוז המטופלים המגיעים בחלון הזמן של 3.5 שעות באמבולנס לקבלת טיפול מיטבי מציל חיים.

 

1-hour

 

 

 • נאמן הקימה ומפעילה בשיתוף הרשויות המקומיות מועדונים חברתיים עבור נפגעי השבץ המוחי. המועדונים מעניקים לנפגעי השבץ המוחי פעילויות משמרות שיקום ופעילויות חברתיות כבסיס לשיקום החיים הרגשיים והחברתיים שאבדו, לרבות פעילות גופנית מותאמת, פעולות תרבות, קבוצות תמיכה ועוד.

 

 

 • נאמן מנהלת מערכת הדרכה לציבור ולמטופלים ובני משפחותיהם להעלאת המודעות למניעת השבץ המוחי, לצמצום גורמי הסיכון ולשמירה על אורח חיים בריא ולהכרת הזכויות הרפואיות והכלכליות בשלבי החזרה לבית והקהילה. המפגשים נערכים פנים מול פנים ובמפגשי במדיה באמצעות וויבנרים. קו התמיכה הטלפוני שלנו נותן ייעוץ וליווי למשפחות לכ 300 משפחות מידי שנה.

 

אנחנו בכל מקום גם מדיה:

 • לעמותה קבוצות וקהילות תוססות בפייסבוק. פתחנו קהילה מיוחדת לאנשים צעירים שעברו שבץ מוחי ““שבצעיר” שמאפשרת להם למצוא הזדמנות להכרות עם קבוצת שווים ומקום בו ניתן להתבטא בחופשיות, לשתף בפחדים וקשיים הנובעים מההתמודדות בהשלכות השבץ על חייהם. להתייעץ, לבכות, לשחרר תסכולים ובעיקר לשאוב כוח והשראה מכאלו שהיו שם, והצליחו לשקם את חייהם. וקבוצה נוספת “נפגעי שבץ מוחי מדברים”  המיועדת לציבור הנפגעים ובני משפחותיהם  בכל הגילאים.
 • מנכ”לית העמותה מייצגת את ארגוני החולים במועצה הלאומית לשיקום, חברה במועצת הבריאות ויו”ר וועדת הרפורמות של מועצת הבריאות.
 •  
 • מנכ”לית העמותה מייצגת את ארגוני החולים במועצה הלאומית לשיקום.
 • מנכ”לית העמותה חברה בוועד ארגוני חולי השבץ המוחי באירופה SAFE, ובכך מתאפשר הליך למידה ושיתוף פעולה לאורך זמן.
 
 
 
 
 
 
עקרונות הטיפול בשבץ מוחי, טיפול ותמיכה למתמודדים עם שבץ מוחי

 

 

 

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב