קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

1 מכל 6 אנשים ייפגעו משבץ מוחי במהלך חייהם.

כ-1/3 מהם מתחת לגיל 65.

כ-18,000 איש ואישה בישראל לוקים בשבץ מוחי מדי שנה. על כל מקרה שבץ מוחי אחד כ-5 אנשים סובלים מאוטם מוחי קל. סה”כ כ-100,000 איש ואישה.

רק מקצתם מגיעים בזמן לקבלת טיפול מתאים שיפחית את הנזק המוחי ויציל חיים.

למרבה הצער, רבים יישארו עם נכות קשה שתשנה מהותית את סדרי חייהם וחיי בני משפחותיהם.

את המספרים אלה אפשר וחובה לשנות!

90% ממקרי השבץ המוחי ניתנים למניעה

מהירות הטיפול היא קריטית: בכל דקה שעוברת מתחילת השבץ המוחי, אם אינו מטופל ולא מוחזרת זרימת הדם למוח, מתים שני מיליון נוירונים במוח.

אפשר וצריך להילחם בשבץ המוחי, הן בחלק המניעתי ובשמירה על טיפול ואיזון מוקפד של גורמי הסיכון, והן בצמצום הנזק לאחר השבץ המוחי על-ידי הגברת המודעות לתסמינים והגעה מהירה לבית החולים באמבולנס לקבלת הטיפול.

על מנת להבין את המשמעות של שבץ מוחי, ראשית עלינו להבין מעט את מבנה ותפקיד המוח.

למוח שלושה חלקים מרכזיים

  • המוח הגדול מורכב משני חצאים (המיספרות), המוכרים מתמונות של המוח האנושי. לכל חלק במוח הגדול שליטה על תפקודים שונים. החלק השמאלי של המוח (כאשר הצד הדומיננטי של האדם הוא ימין) שולט על מרכזי שפה ודיבור, ניתוח לוגי ותפקודים אינטלקטואלים. החלק הימני של המוח שולט על תגובות רגשיות, יצירתיות, דמיון, מוזיקליות, ניתוח מידע, הבנה ותפיסה מרחבית.
  • במוח הקטן מצויים המרכזים האחראים במידה רבה על קואורדינציה ותנועה. המוח הקטן שולט גם על תנועות עדינות, שיווי משקל ותחושת מצב.
  • גזע המוח מורכב משלושה חלקים: ה- Midbrain (המוח האמצעי), ה-Pons (הפונס) וה-Medulla (המוח המוארך). בגזע המוח נמצאים מרכזים האחראים על ויסות לחץ הדם, פעולת הלב, נשימה, חום גוף ומצב ההכרה. הוא כולל מסילות תחושתיות ומוטוריות ומשמש כמרכז לרפלקסים ראייתיים ושמיעתיים.

נהוג לחלק את המוח לאזורים לפי תחום האחריות של אותו אזור, למשל: אזור ההתמצאות והשליטה על תנועות הראש והעיניים, או אזור האחראי על תפקודים מנטליים ועוד. הדם מגיע אל המוח דרך מערכת עורקים המגיעה לאזורים שונים במוח. ללא זרימה של דם אליו, המוח אינו יכול לתפקד באופן מלא.

מה קורה בעת שבץ מוחי

כאמור, המוח שלנו זקוק לאספקת דם שוטפת על מנת לאפשר את פעילותו התקינה. שבץ מוחי (באנגלית Stroke)  מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם וחמצן לחלק מרקמת המוח ותאי העצב, שבמהלכו וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. מרגע שתאי עצב נפגעים, מתחילה “שרשרת תגובה” שתגרום למות התאים, כמו כן גם התאים המקיפים את אזור הפגיעה עלולים להינזק.

לעתים מופיע שבץ מוחי קטן וחולף המכונה  TIA – Transient Ischemic Attack הנמשך דקות ספורות בלבד. כל תסמיניו זהים לאלו של שבץ מוח – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר. כ-10% עד 15% מאלו שעברו את האירוע הזה צפויים לעבור שבץ מוח נרחב ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר האירוע המוחי החולף הינם המסוכנים ביותר ולכן יש להגיע לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור וטיפול מתאים. מכיוון שללא בדיקות מעמיקות, לא ניתן להבדיל בין סימני הזיהוי של שבץ חולף לשבץ מוחי נרחב, יש להזמין אמבולנס ולהגיע לבית החולים בכל מקרה של זיהוי תסמינים.

חשוב לציין כי מידת החומרה של השבץ נקבעת במידה רבה לפי

  • מיקום הפגיעה במוח
  • היקף הפגיעה (גודלו של השטח במוח שנפגע)
  • מידת היעילות בה הגוף מסוגל לתקן את מערכת אספקת הדם למוח
  • מידת המהירות בה אזורים אחרים במוח יכולים לקבל על עצמם את התפקוד של התאים הפגועים
  • זיהוי הסימנים המוקדמים להיווצרות השבץ
  • איכות ומהירות הטיפול הרפואי המוגש לחולה

אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח: לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב ולמנוע את השבץ המוחי הבא.

 

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב