לימודי נהיגה ותו חניה למוגבלי ניידות

לימודי נהיגה למוגבלי ניידות: 

בידי ביטוח לאומי יש רכבים מצוידים באביזרי עזר משוכללים המיועדים למוגבלים בניידות שעליהם לנהוג כשהם יושבים בכיסא גלגלים.

זכאות:

 זכאי גמלת ניידות מגיל 17 ומעלה בתנאי שקיימם שני תנאים :

א.      המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לא קבע שהוא פסול מלנהוג.

ב.      המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ על רכב לאביזרים מיוחדים.

אופן הפניה – על המבקש למלא טופס בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים.טופס הבקשה נמצא במחלקת הניידות בסניפי ביטוח לאומי. אפשר לשלוח את הטופס הבקשה בדואר או בפקס לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור המגורים.

 לחצו כאן למידע נוסף ולהורדת טפסים

זכאות לתו חנייה:

 נכה שדרגת נכותו מגיעה ל- 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לניידותו.

לקבלת תו חנייה יש להכין את המסמכים הבאים:

א.      טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי.

ב.      צילום ת.ז. + ספח

ג.       צילום רישיונות רכב

ד.      מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מקצועי המתייחסים ליכולת הניידות/הליכה של בעל המוגבלויות הבאות יצורפו לבקשה את האישורים הספציפיים במידה ומבקש תו החנייה אינו בעל הרכב יש לצרף מסמכים :-

 1. אם הרכב רשום על שם ילדים/אישה/בעל,ת.ז.ספח של הנכה ושל בעל הרכב כדי להוכיח קרבה משפחתית.
 2. אם הרכב רשום על שם אפוטרופוס – יש להביא צו למינוי אפוטרופוס בחותמת בית המשפט.
 3. אם הרכב רשום על שם חתן/גיס/חבר/בן/בת זוג לחיים יש להביא תצהירים חתומים מעו"ד שהרכב משמש את מבקש התג.
 4. אם הרכב רשום על שם מעסיק-יש להביא אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידיו והרכב מועמד לרשות הנכה.
 5. אם הרכב רשום על שם חברת ליסינג, יש להביא הסכם חכירה עם הנכה, כאשר הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה,יש לצרף גם אישור ממקום העבודה הסכם החכירה צריך לכלול את לוגו החברה, חותמת החברה,מס' הרכב ופרטי הנכה שם פרטי ות.ז.
 6. את טופס הבקשה בצרוף המסמכים יש להעביר אל:ת.ד. 72 חולון מיקוד 58100
 7. אין צורך להגיע למשרד הרישוי.
 8. ניתן להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה באמצעות מרכז מידע ארצי מענה אנושי – משרד הרישוי *5678 או 1-222-56-78ניתן לקבל גם מענה לגבי מידע מוגבלי ניידות תג חנייה. ניתן גם לקבל מידע לגבי הזכאים להנחה בתחבורה ציבורית גמלאי ביטוח לאומי.
 9. משך הטיפול בבקשה לתג חנייה עד 90 יום מהגעת הבקשה לטיפול במוגבלי ניידות.

ערעור: במידה והבקשה נידחת ניתן לערער לאחר 90 יום ממועד ההגשה. ניתן לערער בשנית על דחייה שלבקשה רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה.

חשוב לדעת:

 • ניתן לקבל תו חנייה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • נכה המבקש למכור את רכבו- נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.
 • אם אין לנכה חנייה פרטית – יש לבדוק האם הרשות המקומית מאפשרת סימון אזור החנייה במיוחד.הסימן ניתן בדרך כלל במקרים בהם מדובר בנכות פיזית.

אין גביית תשלום על חנייה מנכים – בבתי חולים ממשלתיים – הפטור בעבור רכב אחד בלבד.

מומלץ לברר מול בתי חולים פרטיים לגבי הסדר חנייה, בדר"כ הם מעניקים הקלות דומות.