העסקת עובד זר

העסקת עובד זר מתאימה לאותם מקרים שבהם נזקקים לסיוע ועזרה 24 שעות ביממה . על מנת להעסיק עובד זר בסיעוד יש לקבל רישיון ממשרד הפנים. הזכאות להעסקת עובד זר קיימת לכל אדם המוגבל בתפקודו היום-יומי ברמה שבה הוא תלוי מאד בזולת לביצוע פעולות בסיסיות.

  • את קביעת רמת התלות מבצעים שלושה גורמים:

המוסד לביטוח לאומי – לזכאים לשעות סיעוד במסגרת חוק הסיעוד, או לזכאים לקצבת שירותים מיוחדים – ש.ר.מ.

מטופל שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו- יופנה באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר. לצורך כך יהא על המטופל לשלם אגרת בקשה מלאה.

משרד הביטחון – היתר העסקה ינתן לבקשת הנכה המציג תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה.

אופן הפניה – כדי לקבל היתר יש לפנות ליחידת הסמך שבמשרד הפנים. יש לצרף לטפסים אגרת תשלום (יש לשלם דרך האינטרנט), צילום ת.ז+ספח, סיכום מחלה. חולה המאושפז בבי"ח וזקוק לעזרה 24 שעות צריך לבקש המלצה מהרופא במחלקה כי אינו יוכל להשתחרר ללא מטפל ואז הבקשה מועברת לועדת חריגים לקבלת אישור בנוהל מקוצר ומהיר יותר.

חשוב לדעת:  בהשמה ותיווך עובדים זרים בסיעוד רשאים לעסוק חברות וארגונים שקיבלו רישיון מטעם משרד הכלכלה כאשר רשימת החברות המאושרות מופיעה באתר המשרד www.moital.gov.il , חברות אלה יסיעו בבחירת המטפל הסיעודי המתאים ויטפלו בהבאתו מחו"ל או במציאת מטפל מתאים השוהה כבר בארץ. לאחר בחירת המטפל יש להסדיר עבורו ויזה במשרד הפנים. כיוון שמדובר בתהליך הכולל הליכים בירוקרטים ורגשיים מורכבים מומלץ לבחור בחברה אמינה ומקצועית שתלווה אתכם בתהליך.