קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

העסקת עובד זר מתאימה למקרים שבהם מטופלים נזקקים לסיוע ועזרה 24 שעות ביממה.
כדי להעסיק עובד זר יש לקבל היתר/רישיון בענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

היתר זה יינתן על פי הזכאות והמבחנים, הנערכים על ידי:

 1. המוסד לביטוח לאומי במסגרת בקשה לגמלת סיעוד, שירותים מיוחדים וכדומה. לפרטים אודות המבחנים וקביעת רמת/דרגת התלות, היכנסו לדף ‘גמלת סיעוד‘.
 2. במקרים של מבקשים שאינם יכולים לבצע מבחני תלות של הביטוח הלאומי, משום שהכנסתם גבוהה מרף המקסימום לקבלת גמלה, ייערכו מבחני תלות על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

במקרה זה, יהיה על המבקש לשלם אגרה לבקשה.

בדומה לגמלת סיעוד, לא יינתנו היתרי העסקת עובד זר למטופלים השוהים במוסדות סיעודיים או שיקומיים.

מי שנמצא זכאי לגמלת סיעוד (בדרגות שונות) יכול לבחור לקבלה באחת משלוש דרכים: בכסף (לשם העסקת מטפל פרטי או עובד זר) או בשירותים (על-ידי מטפל של הביטוח הלאומי) או בשילוב בין שעות טיפול מטפל ביטוח לאומי וכסף. מי שמעוניין להעסיק עובד זר רשאי להמיר את כל גובה הגמלה לכסף.

כאמור, הסכום המקסימלי שניתן לקבל מביטוח לאומי עבור העסקת עובד זר תלוי  בדרגות/רמות הגמלה שנקבעו, ונכון לנובמבר 2019 עומד על:

 • רמת זכאות 1: 1407 שקלים
 • רמת זכאות 2: 2047 שקלים
 • רמת זכאות 3: 3456 שקלים
 • רמת זכאות 4: 3275 שקלים
 • רמת זכאות 5: 3889 שקלים
 • רמת זכאות 6: 4912 שקלים

מי שמקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי ומעסיק עובד זר, בין אם באמצעות חברת כוח אדם ובין אם באופן פרטי, פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר המשולם באופן פרטי לעובד הזר עד לסכום של 5,500 ש”ח בחודש.

לזכאים המעוניינים להגיש בקשה להמרת הגמלה בכסף, ולבדיקת עדכון הקצבאות, היכנסו וקראו כאן במערכת הבקשות של אתר הביטוח הלאומי, דרכו ניתן גם להגיש את הבקשה לגמלה.

איך ניתן להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים

את הבקשה לרישיון יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. וועדה של הרשות מורשית לבקש מכם מסמכים וחוות דעת רפואיות וכל מסמך רלוונטי אחר על מנת לדון בבקשה. אישור הבקשה תלוי במבחן התלות שערך ביטוח לאומי (ותוצאותיו נמסרות ישירות לרשות האוכלוסין).

למידע נוסף ולקישור לטפסים הנדרשים ולהגשת הבקשה, היכנסו וקראו כאן באתר השירותים הממשלתי.

מי שלא נמצא זכאי לגמלת סיעוד עקב הכנסות גבוהות יצטרך לבצע מבחן תלות על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה. למידע נוסף אודות בקשה לביצוע מבחן להערכת תלות של רשות האוכלוסין וההגירה, קראו כאן.
היתרים לעובדים זרים יש לחדש אחת לשנה. אם הצורך בעזרה נקבע לצמיתות או הבקשות הן עבור זקן מעל גיל 85, ההיתר יוארך אוטומטית ללא צורך בבקשת הארכה (כל עוד מתגורר בקהילה).

איך לאתר עובדים זרים

 1. בעזרת לשכות פרטיות בעלות רישיון והיתר מרשות האוכלוסין לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים. מידע על כלל הלשכות ופרטי הקשר קראו כאן.
 2. בעזרת חברות סיעוד שלא עוסקות בהבאת והשמת עובדים, אך יקשרו ביניכם, המשפחה המבקשת, לבין לשכה פרטית עמה עובדים.
 3. איתור עצמאי של עובד שיש לו זכות להישאר בארץ ולהמשיך לעבוד, או מציאת עובד מחו”ל, וחיבור ללשכה פרטית.

לאחר 51 חודשים (שהם ארבע שנים ושלושה חודשים) בארץ, עובד זר אינו רשאי להתחיל העסקה חדשה אצל מטופל סיעודי ועליו לעזוב את הארץ. אם הוא ממשיך לטפל באותו מטופל סיעודי הוא רשאי להישאר כמובן. לכן, חשוב שתבחנו מול לשכת תיווך פרטית שהעובד הרלוונטי לא סיים את זמן שהותו המותרת בארץ.

מספר עובדות חשובות שיש לדעת בתחום העסקת מטפל זר:

 • עובד זר רשאי לעבוד רק באזור הגאוגרפי אליו שויך עם כניסתו לארץ.
 • לא ניתן להעסיק חוקית עובד זר אם אינו רשום בלשכה פרטית.
 • ·          כי כל חוקי העבודה הנהוגים בישראל, חלים ותקפים גם על עובדים זרים, כולל הדגשים לעובדי סיעוד. על-כן יש לתת להם את מלוא הזכויות הסוציאליות. מעביד (משפחה) המעסיק עובד זר ולא מספק את מלוא הזכויות עלול לספוג עונשים כבדים מהמדינה.
 • השכר הנהוג לעובדים זרים הוא שכר המינימום בישראל.
 • מספר שעות הזכאות להן זכאי מטופל ממבחני התלות של הביטוח הלאומי, מגולמים לכסף, ומועברים למטופל בכדי להשתתף בעלויות תשלומי השכר למטפל הזר. יש לסכם מראש את מטבע התשלום ישירות מול העובד הזר.
 • אם המטופל זכאי לפחות מ12 שעות שבועיות של מטפל, הכסף מהגמלה לא יעבור ישירות לחשבון שלו, אלא לחברת סיעוד אליה צריך להירשם (במקביל לרישום בלשכה פרטית) והיא תעביר את התשלום לעובד. לרשימת החברות לפי אזורים גאוגרפיים לחצו כאן.

לפרטים נוספים ומפורטים אודות העסקת עובד זר, ואודות תנאי ההעסקה להם זכאים העובדים הזרים ולהם המעסיקים מחויבים, קראו באתר משפחה מטפלת כאן.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב