הנחה במסים על רכישת הרכב

על הנכה לעמוד בפני וועדה מטעם משרד הבריאות, עליה להכיר בו ולקבוע את אחוזי הנכות. לפי אחוזי הנכות ניתן לקבל אישור הנחה במיסים על רכב חדש:

  • בעל רישיון נהיגה מ-40% ומעלה
  • למי שאינו בעל רישיון נהיגה – מעל 50%. רק אם המטפל הסועד את הנכה בניידות ברוב שעות היום. גר עם המוגבל בניידות באותו בניין או סמוך לו שהמרחק לא עולה על 5001 מטר ואם המרחק גדול יותר רק אם הבניינים קרובים באותו תחום ישוב.

 נכה רשאי להחליף רכב כל 42 חודש.

המוסד לביטוח לאומי רשאי להזמין את הנכה לוועדה רפואית חוזרת לפני כל החלפת רכב.

רכב מיוחד: נכה בניידות אשר אינו יכול להשתמש ברכב שאושר לו בהסכם הניידות עקב מגבלותיו הגופיות או מגבלות בנהיגה או  זקוק לאביזרים מיוחדים זכאי להיבדק במכון רפואי לבטיחות בדרכים לקביעת "רכב מיוחד" ואביזרים שיתאימו לו. בבקשה לאישור "רכב מיוחד" צריך להיבדק מחדש במכון לבטיחות בדרכים לפני רכישה גם אם נבדק בעבר.

אופן הפניה –  למחלקת ניידות בסניף המטפל של ביטוח לאומי ולמסור בכתב בקשה להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם קביעת "רכב מיוחד" ואביזרים מיוחדים. פקיד תביעות בניידות יפנה את המכתב הבקשה אל מכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לפי תוצאות הבדיקה המכון ימליץ על ה"הרכב המיוחד" והאביזרים המיוחדים המתאימים.המלצת המכון תועבר לאישורו של פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת – במידה והפונה המתייצב בפני הוועדה לגודל הרכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית עקב מצב בריאותו, יתכן ויהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם לא משולמת לו קצבת ניידות חודשית. להחזר יש להביא לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מנהל המכון הרפואי לפיו המבקש אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית, בצירוף קבלות מקוריות על הנסיעה.

הלוואה לקניית רכב: זכאי מי שגילו 18 עד 60 ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 90%, בעל רישיון נהיגה בתוקף. הכנסתו מעבודה עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות של בן/בת הזוג מעבודה ולא מעבודה אינן עולות  על 150% מהשכר הממוצע במשק. בסך כל ההכנסות לא יובאו בחשבון קצבת שירותים מיוחדים.

ניתן לקבל הלוואה בנוסף להלוואה עומדת למימון המיסים על רכישת רכב. ההלוואה תינתן באחד מהמקרים הבאים:

  • רכב ראשון
  • חלפו 5 שנים מקבלת ההלוואה למימון מיסים ולרכישה קודמת.
  • אושרה הלוואה למימון מיסים להחלפת רכב בטרם עת, לאחר שהמכון הרפואי קבע הגבלות חדשות בנהיגה שאינן מאפשרות להשתמש ברכב שברשותו.
  • הנכה קיבל הלוואה למימון מיסים לרכישת רכב חדש ואין לו רישיון נהיגה,ולאחר מכן נעשה בעל רישיון נהיגה ונזקק לרכב גדול יותר.