היערכות הבית לחזרה הביתה

תהליך החזרה הביתה אינו חזרה לחיים הקודמים, אלא לתחילתם של חיים חדשים. במקרים רבים החזרה מחייבת נקיטת פעולות רבות  להתאמת הבית למצב החדש. מומלץ שעוד לפני החזרה הביתה, עוד בטרם קבלת מכתב השחרור, תתייעצו עם עו"ס המחלקה לגבי התהליך אותו יש ליישם, בדגש על הנגשת הבית וזכאות לקבלת ציוד שיקומי כדי להקל את ההסתגלות לשלב הבא של החיים.


אודות הסיוע להתאמת הבית

אנשים מוגבלים בתנועה יכולים לקבל סיוע בהתאמת דירתם ודרכי הגישה לדירה. שיפור תנאי הדיור למוגבלים בתנועה מתבצע באמצעות ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון.

מטרת הוועדה היא לסייע לכם בהתאמת דירת המגורים שלכם ודרכי הגישה אליה בעקבות מחלה או פגיעה במערכת המוטורית, אשר מחייבות את שינוי התנאים.
המוגבלות נקבעת על-ידי מוסד רפואי מוכר: קופות החולים, בית חולים ומסגרות שיקומיות.

הסיוע ניתן כשילוב של מענק והלוואה או כהלוואה בלבד, בהתאם לכל מקרה.
יש לציין שלדיירי הדיור הציבורי ניתן מענק מלא.

 • סיוע עד 65,000 ש"ח ניתן עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה
 • סיוע עד 130,000 ש"ח ניתן לצורך התקנת מעלון

מהם סוגי ההתאמות הניתנות

הוועדה מסייעת במימון ביצוע שינויי פנים וחוץ בדירה:

 • שינויי פנים:  התאמת פנים הדירה לניידות בכיסא גלגלים, או כל  אביזר עזר, כמו: הליכונים, פרוטזות וכדומה..
 • שינויי חוץ: התאמת דרכי הגישה לדירת המבקש, כמו: שביל גישה, רמפה, מעקות ומעלונים.
 • התקנת מעלון:– לאנשים נכים, הרתוקים לכיסאות גלגלים.

למי ניתן הסיוע

הסיוע ניתן לאנשים הגרים באחת מהאפשרויות הבאות ועונים על תנאי הזכאות כפי שמופיעים בהמשך:

 • דירה בבעלותם 
 • דירה בדמי מפתח
 • דירה בשכירות בשיכון ציבורי 
 • דירה בקיבוץ או במושב
 • דירה של קרוב משפחה באחת מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה

מי זכאי לסיוע

אם דירתכם והכנסתכם מזכה כפי שנקבע בנוהל הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובנוסף אם אתם עומדים באחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • תנועתכם או תפקודכם מוגבלים עקב השבץ המוחי: מרותקים לכיסא גלגלים, מתהלכים בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה. מידת המוגבלות נקבעת על-ידי מוסד רפואי מוכר: בתי-חולים, קופות החולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות.
 • אם קיבלתם בעבר סיוע במסגרת זו אך חלה הרעה במצב בריאותכם ויש צורך בהתאמת הדירה מחדש עפ"י המלצת עובד שיקום.
 • לדעת הוועדה יש הכרח בשינוי מקום מגורים בעקבות שינוי מקום עבודה.
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן לבית בו התגוררתם לפני היותכם מרתוקים לכיסא גלגלים, ורק אם זהו הפתרון הבלעדי לבית זה.

לפירוט תנאי הזכאות בנוהל משרד הבינוי והשיכון לחצו וקראו כאן.

מי אינו זכאי לסיוע של הוועדה

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת בעת הגשת הבקשה
 • נכי צה"ל שהוכרו על-ידי משרד הביטחון
 • נפגעי תאונות עבודה ונפגעי פעולות איבה, שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי
 • נפגעי תאונות דרכים
 • מי שמתגורר בדירה בשכירות חודשית פרטית 
 • מי שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבו
 • במקרה של מעלון – לא יינתן סיוע להתקנת מעלון בדירה חדשה, במידה והמבקש היה מרותק לכיסא גלגלים קודם למעבר לדירה החדשה
 • מי שבבעלותו דירה ומבקש התאמת דירה של קרוב משפחה.
 • לא ניתן סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.

כיצד מתבצע התהליך

 • ראשית עליכם לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. הרופא ישלח הפניה בנושא אל היחידה להמשך טיפול בקופת החולים, שתתאם מולכם ביקור בית של מרפא בעיסוק או עובד שיקום מוסמך לעניין.
 • עם המצאת המסמכים הנדרשים האחרים המפורטים בהמשך, תועבר הפנייה למשרד השיכון באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות.
 •  הוועדה הבין-משרדית מתכנסת אחת לחודש וקובעת את גובה הסיוע ומרכיביו (מענק והלוואה או הלוואה בלבד).
 • תעודת זכאות מונפקת על-ידי משרד השיכון ומועברת אליכם.
 • קבלת סכום הסיוע כרוכה בביצוע השינויים המומלצים ובאישור המרפא בעיסוק/ עובד שיקום.
 • העובדת הסוציאלית מלווה את הפונים עד להשלמת התהליך.

הערות חשובות

 • חשוב לציין כי התהליך בכללותו, מפניה ראשונית ועד קבלת תעודת הזכאות, דורש זמן, תלוי בגורמים רבים ועלול להתארך.
 • על דיירי השיכון הציבורי להפנות את הבקשה ישירות למשרד השיכון. אין צורך בהמצאת אישורי הכנסה. דו"ח ההמלצה לשינויים ישלח על-ידי המרפא/ה בעיסוק ישירות לחברה המשכנת. 
 • במקרים מיוחדים המחייבים ביצוע מוקדם של השינויים, יש לפנות טרם תחילת ביצוע השינויים לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, אשר תבדוק ותיתן את אישורה בתיאום עם משרד השיכון. האישור לביצוע מוקדם אינו מהווה התחייבות לקבלת הסיוע.

מהם המסמכים הנדרשים לקבלת השירות

 1. טופס בקשת סיוע – טופס זה ניתן לקבל מהעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
 2. טופס רפואי תפקודי – טופס מלא וחתום על-ידי הרופא והאחות במוסד רפואי בו מטופל המבקש.
 3. הערכה פסיכו-סוציאלית – תיערך על-ידי העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, או עובדת סוציאלית במסגרות שיקום ורווחה אחרות, בהן מטופל הפונה.
 4. המלצה על שינויים – תתקבל ממרפא בעיסוק ביחידה להמשך טיפול של קופת החולים אליה שייך המבקש, או במסגרת שיקומית אחרת.
 5. הצעת מחיר – הצעת מחיר מעודכנת (עד 3 חדשים) מקבלן מורשה – בהתאם לדו"ח ההמלצה לשינויים של מרפא בעיסוק ובאישורו. מציאת הקבלן היא באחריות המבקש. אם השיפוץ המבוקש הינו מעלון, יש להמציא שתי הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן.
 6. צילומי תעודת הזהות – של כל המתגוררים בבית.
 7. אישורי הכנסה – אישורי הכנסה של שלושת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה של כל בני המשפחה המתגוררים בדירהכולל: תדפיסי בנק, קצבאות, משכורת/ פנסיה וכל הכנסה נוספת.
 8. מידע על זכויות במקרקעין של המבקש – אישור מס רכוש הכולל מספר גוש וחלקה 
 9. חסרי דיור – המבקשים סיוע להתאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה יצרפו התחייבות לפיה לא יהיו רשאים במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי.
 10. בבקשות להתקנת מעלון–  יש לצרף אישור ממשרד הבריאות על זכאות מבקש הסיוע להשתתפות ברכישת כיסא גלגלים.
 11. מסמכים נוספים שידרשו על-ידי הוועדה.

קישורים רלוונטיים

דילוג לתוכן