הטבות נוספות למי שנקבעה נכות רפואית אך אינו/ה זכאי/ת לקצבת נכות

לעתים רבות נקבעת נכות רפואית, אך ללא זכאות לקצבת נכות. במקרים אלו, ייתכן וניתן לקבל הטבות אחרות בגין הנכות הרפואית, שאינן מותנית בזכאות לקצבה, כפי שיתואר בפרק זה:

אדם שעבר אירוע מוחי לאחר גיל פרישה, ואינו יכול להגיש בקשה לקצבת נכות בשל גילו, אך מעוניין בהטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות), יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק ע"י ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

רשימת הטבות שמומלץ להכיר:

דילוג לתוכן