קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

לעתים רבות נקבעת נכות רפואית, אך ללא זכאות לקצבת נכות. במקרים אלו, ייתכן וניתן לקבל הטבות אחרות בגין הנכות הרפואית, שאינן מותנית בזכאות לקצבה, כפי שיתואר בפרק זה:

אדם שעבר אירוע מוחי לאחר גיל פרישה, ואינו יכול להגיש בקשה לקצבת נכות בשל גילו, אך מעוניין בהטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות), יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק ע”י ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

רשימת הטבות שמומלץ להכיר:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב