החוברות של נאמן

אנו גאים להציג את החוברות של נאמן בכל השפות. לנוחיותכם ניתן לדפדף בכל חוברת באמצעות לחיצה על חלונית החוברת, או מתחתית תוכלו למצוא לינק לקובץ שניתן להוריד אליכם למחשב. החוברות מנסות למלא את החסר ולסייע לכם בימים לא פשוטים. איננו באים לתת פתרונות, אלא לנסות ולסייע מעט לכל אחד מכם, מתוך ניסיוננו הרב.

חוברת "החיים לאחר שבץ מוחי"

 

NEEMAN GUIDANCE BOOKLET FOR ALL IMPACTED BY STROKE

 

نئيامن كراسة تدريب وتعليامت للمصابني وألهلهم

 

Информационная брошюра для перенесших инсульт и их родных