קו התמיכה: 03-6022934

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

גמלת הניידות ניתנת על-ידי הביטוח הלאומי. הגמלה מזכה ומעניקה הטבות שונות למי שמוגבלים בניידות בעקבות ליקויים ברגליהם.

תנאי זכאות כלליים הרלוונטיים לכלל ההטבות

 1. יש להגיש את הבקשה לגמלה לפני הגעה לגיל פרישה*
 2. תושבות ישראל
 3. השתתפות בוועדה רפואית ייעודית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות, אשר קבעה אחוזי מוגבלות לצמיתות על-פי רשימת הליקויים (קראו את הרשימה כאן).

* לפרטים נוספים על תנאי זכאות קראו כאן באתר הביטוח הלאומי.

דרכי הגשת הבקשה לגמלה

להגשת הבקשה יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. למלא את הטופס הייעודי (המצוי כאן) ולהחתים גם את הרופא/ה המטפל/ת.
 2. לשלוח בדואר או להגיש ידנית את הבקשה ללשכת הבריאות המחוזית לפי אזור מגוריכם. את רשימת לשכות הבריאות הרלוונטיות תוכלו לקרוא כאן.
 3. רופא ממיין יעבור על הבקשה ויחזיר לכם את אחת מהתשובות הבאות:
  • הזמנה לבדיקה בוועדה רפואית ייעודית (לפחות לשבועיים קדימה)
  • ביטול הבקשה בשל אי עמידה בקריטריונים
  • בקשה להשלמת בדיקות או הפנייה לביצוע בדיקת דופלר
 4. יש להגיע לוועדה עם כל המסמכים הרפואיים המקוריים או נאמנים למקור (חתומים ע”י עורך דין, רשם, או שופט) הקשורים למגבלות בניידות הרגליים. יש להביא תעודת זהות או רישיון נהיגה.
 5. בוועדה תבוצע בדיקה גופנית ובדיקת התאמה לרשימת הליקויים (קראו את הרשימה כאן). זכותכם להגיע עם מלווה במידה ותרצו.
  מלבד מקרים חריגים מאוד, לא ניתן לקיים ועדה ללא נוכחותכם כמבקשי הגמלה.
 6. לאחר יציאתכם מהחדר, הועדה תדון בבקשה, ובמידה ותקבע כי הליקוי אכן כלול ברשימת הליקויים ויש לקבוע אחוז מוגבלות בניידות, הוועדה תכריע גם אם אתם זקוקים לכיסא גלגלים בכדי להתנייד.
  פרוטוקול הוועדה יישלח אליכם ולביטוח לאומי, ולאחר קבלתו תוכלו לממש את הגמלה והטבותיה ישירות מול הביטוח הלאומי, באופן ייזום על-ידכם.

הגשת ערעור

ניתן לערער על החלטת הוועדה תוך 60 יום מקבלת הפרוטוקול. את הערעור יש להגיש בכתב לכתובת הבאה:

מזכירות הוועדה לעררים, היחידה לגמלת ניידות, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, ביתן 67, תל השומר. מיקוד 52621.

לאחר ההגשה תזומנו לוועדה חוזרת.

גיל פרישה וגמלת ניידות

ככלל, הטבות גמלת ניידות מפסיקות עם הגעה לגיל פרישה המחושב להטבות אלו.

במקרים מסוימים ניתן להמשיך ולקבל את הטבות גמלת הניידות גם לאחר גיל פרישה במידה ועדיין אתם עומדים בקריטריונים לזכאות לגמלת ניידות, ובנוסף עומדים באחד מן התנאים הבאים:

1. קבלת הגמלה הייתה סמוכה להגעה לגיל פרישה.

2. ב-4 השנים שקדמו לגיל הפרישה קיבלתם הלוואה עומדת לרכישת רכב.

3. קיבלתם הלוואה עומדת לרכב שעדיין ברשותכם ובבעלותכם.

גיל הפרישה לעניין זכאות לגמלת ניידות זהה לגברים ונשים, שונה מגיל הפרישה החוקי, ונקבע על-פי תאריכי לידה:

 • מי שתאריך לידתו הוא עד תאריך 6/1939 – גיל הפרישה הוא 65.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-7/1939 – 8/1939 – גיל הפרישה הוא 65 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1939 – 4/1940 – גיל הפרישה הוא 65 ו-8 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1940 – 12/1940 – גיל הפרישה הוא 66.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-1/1941 – 8/1941 – גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1941 – 4/1942 – גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1942 ואילך – גיל הפרישה הוא 67.

הטבות נוספות: לכל אחת מההטבות הכלולות בגמלת ניידות ישנם תנאי זכאות נפרדים

ההטבות המרכזיות: קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב, קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, הלוואה לרכישת רכב או אביזרים לרכב נכים, לימודי נהיגה, תג חניה (קראו בעמוד ‘תו נכה לרכב וחניית נכים‘), תעודת נכה וסימון אזורי חניה ( קראו בעמוד ‘תו נכה לרכב וחניית נכים‘).

תנאים לקבלת קצבת ניידות לבעלי רכב ולמי שאין ברשותם רכב

אם אתם בעלי רכב עליכם לעמוד בתנאים הבאים על מנת להגיש את הבקשה לקצבה:

 • אם הרכב נרכש עם הלוואה עומדת, שמכם צריך להופיע ברישיון רכב. ניתן להוסיף בעלים נוספים לרישיון.
 • אם הרכב נרכש ללא הלוואה עומדת, שמכם אינו חייב להופיע. אפשר שיופיע שם אפוטרופוס או בן/בת זוג.

תוכלו להיות זכאים לתוספת לקצבה, אם הנכם משתכרים ואם מקום עבודתם מרוחק מביתכם ב-40 ק”מ לפחות (בתנאי שעבדתם שישה חודשים רצופים טרם הגשת הבקשה לקצבה).

גובה הקצבה לבעלי רכב (עם או בלי רישיון נהיגה בתוקף) משתנה בהתאם לגודל הרכב ולתנאים נוספים. לפרטים נוספים וטבלת גובהי הקצבה קראו כאן.

אם אינכם בעלי רכב עליכם לעמוד באחד המצבים הבאים על מנת להגיש את הבקשה לקצבה:
* בתנאים מסוימים משולמת הקצבה גם אם יש ברשותכם רכב אך הוא מושבת.

 • אתם בגירים שנקבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות, אתם משתכרים ואינם נכים לפי חוק הביטוח הלאומי (קראו עוד בעמוד ‘נכות רפואית‘).
 • אתם בגירים מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים ונקבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או שהוועדה הרפואית לקביעת המוגבלות קבעה שאתם זקוקים לכיסא גלגלים.

תוכלו להיות זכאים לתוספת לקצבה, אם הנכם משתכרים ואם מקום עבודתם מרוחק מביתכם ב40 ק”מ לפחות (בתנאי שעבדתם שישה חודשים רצופים טרם הגשת הבקשה לקצבה).

גובה הקצבה ללא רכב: 2364 ₪. כולל תוספת קצבה: 2847 ₪ (נכון לשנת 2019).

אופן הגשת הבקשה לקצבת ניידות לבעלי רכב ולמי שאין ברשותם רכב

ניתן להגיש בקשה לקצבת ניידות רק לאחר קביעת מוגבלות קבועה בניידות בוועדה הייעודית של הביטוח הלאומי, שתוארה בתחילת הדף.

במידה ונקבעה מוגבלות זו, ובדומה לאופני הגשת שאר ההטבות במסגרת זכאות לניידות, יש למלא טופס 8200: תביעה להטבות עפ”י הסכם ניידות (את הטופס ניתן להוריד כאן).

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים שהוגשו גם לוועדה לקביעת מוגבלות בניידות
 • סיכומי מחלה ו/או אשפוז
 • אישור רפואי עדכני
 • צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה אם קיימים (ניתן גם רישיון נהיגה של מי שתרצו שינהג ברכב)
 • צילום פוליסות ביטוח רכב: מקיף וחובה
 • צילום צו אפוטרופסות אם קיים
 • חתימה על הטופס

את הטופס והמסמכים יש להגיש פיסית או בדואר לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. את רשימת סניפי הביטוח הלאומי ניתן למצוא כאן.

למידע מפורט על כלל ההטבות הקשורות לניידות קראו כאן באתר ביטוח לאומי.

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

בואו להתנדב