אשפוז מטופל תשוש נפש ומטופל סיעודי

מיהו תשוש נפש – חולה הסובל ממוגבלות קוגניטיבית כגון אי התמצאות בזמן ובמקום, איבוד זיכרון ושיפוט לקוי במידה כזו שמסכן את עצמו והוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום-יום לרבות: רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים. תשישות נפש מתייחסת גם לפגיעה בשיפוט שמשמעה החלטה בלתי שקולה לביצוע פעולות שונות כלכליות, בריאותיות רפואיות או אחרות.

מיהו חולה סיעודי מוגדר כאדם המרותק למיטה או לכיסא גלגלים וזקוק לעזרה מלאה בפעולות היום- יום: רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים אי שליטה על הסוגרים, ועוד. וכן אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני או מנטאלי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי במסגרת בעלת אופי רפואי, לתקופה ממושכת.

מי מכסה את עלות האשפוז?

  • אשפוז חולה סיעודי/תשוש נפש אינו כלול בסל הבריאות של הקופות.
  • המדינה באמצעות משרד הבריאות מסייעת במימון בהתאם לקריטריונים שנקבעו ועל פי יכולות תקציביות.

תהליך הגשת בקשה במשרד הבריאות – לשם פתיחת תיק בקשה לאשפוז יש להעביר ללשכת הבריאות באזור מגורי החולה את המסמכים הבאים:

  • שאלון רפואי-סיעודי עדכני (מהחודש האחרון) על המועמד לאשפוז, ממולא בכל פרטיו וחתום על ידי רופא ואחות, בצרוף בדיקות מעבדה עדכניות, תוצאות צילומים רפואיים שונים וכו'.
  • צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.
  • מכתבי שחרור מאשפוזים בבי"ח בשנה האחרונה, אם היו.דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני אשר ימולא ע"י עו"ס המכיר את החולה ומשפחתו. מכתב רפואי ממומחה (גריאטרי, פסיכיאטר, נוירולוג) אם המועמד לאשפוז אינו צלול.
  • הבקשה תועבר לדיון בוועדה רב מקצועית. הועדה תחליט אם המועמד הוא חולה סיעודי או תשוש נפש, ועל סוג המוסד המתאים לו.

  חישוב ההשתתפות הכספית של החולה ומשפחתו: לאחר אישור הזכאות של החולה דרושה קביעת גובה ההשתתפות הכספית של המועמד, בן/בת זוגו וכל אחד מילדיו הבגירים בנפרד. על המועמד לאשפוז ובני המשפחה (בן/בת זוג, והילדים) למלא את שאלוני ההצהרה, לצרף את המסמכים הרלוונטיים כמתבקש בשאלון, ולחתום על השאלונים בפני עורך דין או מזכיר בית המשפט.

  • בתחילת האשפוז יגבו מכל מועמד לאשפוז דמי כניסה כפי שיקבע בזמן החישוב הכספי.
  • ניתן לאשפז את החולה בכל מוסד סיעודי שברישיון משרד הבריאות. לרשימת המוסדות המאושרים יש ללחוץ כאן
  • ניתן לפנות לחברות תיווך לעזרה במציאת מסגרת מתאימה

אשפוז חולה תשוש

חולה תשוש מוגדר חולה הזקוק להשגחה אך אינו זקוק לעזרה מלאה בתפקוד או להשגחה רפואית. על החולה להיות מוכר לרווחה וללא דירה ברשותו.

תהליך כיסוי עלות האשפוז יעשה דרך עו"ס בלשכת הרווחה באזור המגורים.

למידע נוסף לחצו כאן