Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

עמותת נאמן פועלת על בסיס כספי תרומות ותמיכות ושיתופי פעולה למען קידום המודעות והבריאות של אזרחי המדינה להורדת התחלואה משבץ מוחי ולסיוע בשיקום וחזרה לחיים של המתמודדים עם השבץ המוחי ובני משפחותיהם.

כל תרומה שלכם תסייע לנו במגוון פעילויות, בהן:

  • הדרכה והסברה לציבור
  • תמיכה נפשית לחולים ולבני משפחה
  • ניהול קו תמיכה ומידע למיצוי זכויות
  • ניהול מועדונים חברתיים לנפגעי אירוע מוחי ברחבי הארץ
  • פעילות ציבורית למען זכויות החולים
  • קידום אורח חיים פעיל ובריא למניעת שבץ מוחי חוזר

כמו-כן ניתן להתנדב בתחומים אלו כל התנדבות בתחומים אלה תתקבל בברכה למעוניינים להתנדב ניתן ליצור קשר בטלפון 03-5331566

תרומה לעמותת נאמן ניתן לבצע במגוון דרכים

תרומה באמצעות המחאה

יש לשלוח המחאה לפקודת “עמותת נאמן, נפגעי אירוע מוחי” כתובת:

עמותת נאמן, רחוב אטד 7, נווה סביון, אור יהודה 60415

העברה בנקאית

את ההעברה הבנקאית יש לבצע לחשבון העמותה: חשבון ע”ש עמותת נאמן

בנק לאומי סניף 843 מס’ חשבון 4791816

תרומה טלפונית

03-5331566

עמותת נאמן מבקשת גם להודות לגופים התורמים לפעילותה וביניהם:

קרן יד הנדיב  |  חברת המתנ”סים |  בנק הפועלים | חברת טלרום | חברת ביונס נוירו מודוליישן  |  עמותת מט”ב  |   משרד הבריאות  | משרד הרווחה |  קרן ע”ש תד אריסון |  קרן פרת (Pratt Foundation, Australia)  |  מתן, משקיעים בקהילה |  קרן יוסף וקריסטינה קסירר  |  קרן גימפריץ’  (Gimprich Foundation, NY)  |  קרן להנצחה סעד לשכת יהודית | חיפה בני ברית | קרן העזבונות  |  עיריית חיפה  |   עיריית באר שבע  |  עיריית פתח תקוה  |  עיריית רמת גן  |  עמותת “בבית”   |  בנק לאומי  |  חברת מכתשים  |  חברת גרניט הכרמל  |  יעל וישראל קנטור  |    אס.פי.אי. שרותים מדעיים  |  טרקלין חשמל בע”מ  |   D:Y MEDIALDO  | TEICHMAN ENTERPRISES  |    |  דגון – בתי ממגורות  |  דורית ועמי מירון, קדימה  |  כימיקלים לישראל בע”מ, ב”ש  |  תפן – בית דגן  |  DORA B. AMDUR יוסטון, טקסס |  אביבה ואיתמר קרלינסקי, ראשל”צ  |  עו”ד רמי אטיאס, ת”א |  חברת התרופות פייזר  |   חברת התרופות באייר |  חברת התרופות ראפא   |   חברת התרופות סאנופי  |   חברת התרופות אמ.אס.די   |   ד”ר דויד וד’ר רחלי דנקנר   |   המשרד לאזרחים וותיקים   |  חברת התרופות טבע   |  עיריית ת”א – יפו   |  קרן אי.די.בי   |   בנק המזרחי   |  חברת כתר פלסטיק    | כרמל כימיכלים  |   דן ברנע   |   חברת תרופות רפיד מדיקל בע”מ   |   חברת אנגלהיים בורינגר   |   חברת ביטוח מגדל   |   חברת תרופות מדיסון   |   פארמה ישראל   |   המוסד לביטוח לאומי

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Давайте добровольно

Пожертвовать ассоциации

или

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи: