Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

 

חזית המחקר בנושא שבץ מוחי ברחבי אירופה, מספקת לנו מחקרים חדשים ופורצי דרך בטיפול ובשיקום משבץ מוחי. אנחנו מביאים לכם סיכום שלהם לרגל יום המודעות לשבץ מוחי.

שבץ מוחי בדרך כלל מתרחש כאשר כלי דם במוח נחסמים על ידי קריש דם, שמונע אספקת חמצן לאזורים במוח וגורם למוות פתאומי של חלקים ברקמת המוח. שבץ מוחי הוא אחד הגורמים העיקריים למוות ולנכות ברחבי העולם, וההנחה היא שמספר מקרי השבץ יעלה בשנים הקרובות.

הטיפול הנפוץ ביותר בשבץ מסוג זה כולל הזרקת תרופה מסוג rtPA לדם כדי למוסס את הקריש. למרבה הצער, ה-rtPA אמנם יעיל בהמסת הקרישים אבל יש לתרופה תופעות לוואי רבות שכוללות דימום פנימי, נפיחות ועוד.

בטיפול בשבץ מוחי הרופא צריך למצוא נקודת איזון שבין מתן כמות rtPA שמספיקה להמסת הקריש במוח, לבין כמות שלא גורמת לתופעות הלוואי המסוכנות. בגלל תופעות הלוואי האלו יש גם זמן מוגבל שבו אפשר להשתמש ב-rtPA – רק כמה שעות לאחר הופעת התסמינים הראשונים. כתוצאה מכך, הרבה מקרי שבץ לא מטופלים בכלל.

פרופסור סלבדור פאנה וידאל

בפרויקט Angie אנחנו מפתחים גישה חדשה לטיפול בשבץ מוחי שבה מכוונים מיקרובוטים לקריש הדם באופן מגנטי וכך מעבירים את ה-rtPA ישירות לאזור השבץ. גישה זו מאפשרת לנו להעביר ריכוזים גבוהים יותר של rtPA ישירות לקריש, תוך הפחתת הכמות הכוללת של rtPA הניתנת למטופלים פי 10,000.

טכנולוגיית Angie תאפשר פתיחה מהירה יותר של קרישי דם, תרחיב את חלון הטיפול ותפחית את תופעות הלוואי של הטיפול. אנחנו מקווים שזה יעלה את איכות חיי החולים ויפחית מקרי מוות ונכויות כתוצאה משבץ מוחי.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט:  h2020-angie.eu/

האזינו לפרופסור סלבדור פאנה וידאל מדבר על המחקר:

https://youtu.be/EKWhOufhr4M

הפרויקט ממומן על ידי הנציבות האירופית במסגרת הסכם המענק מספר 952152

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Давайте добровольно

Пожертвовать ассоциации

или

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи: