Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

Линия поддержки: 03-6022934

Совместно с Ассоциацией защиты прав пациентов

מחקר זה משתמש בתרופות מדף זולות, פשוטות, בטוחות וזמינות.

בברית האירופית לשבץ מוחי (Stroke Alliance for Europe – SAFE) שוחחו עם ד”ר בארט ואן דר וורפ, רכז פרויקט המחקר, מהמרכז הרפואי האקדמי באטורכט שבהולנד.

ד”ר ואן דר וורפ, על מה המחקר?

בימים הראשונים לאחר שבץ מוחי, כשליש מכלל החולים מפתחים סיבוך כמו חום או דלקת ריאות, שהם סיבוכים שכיחים יותר בקרב חולים מבוגרים או כאלו שלקו בשבץ מוחי חמור ומשבית. הסיבוכים יכולים להאט את ההחלמה ולהאריך את השהות בבית החולים ולמרבה הצער קשורים לסיכון מוגבר למוות או תלות ארוכת טווח בשירותי בריאות. באופן תיאורטי אפשר להפחית את הסיכוי לפיתוח זיהום או חום על ידי טיפול תרופתי פשוט מאוד, בטוח וזול, כמו מטוקלופרמיד למניעת בחילות והקאות, אנטיביוטיקה למניעת זיהומים ואקמול למניעת הופעת חום.

מחקר Precious בוחן אם התרופות האלו רק מונעות סיבוכים או שהן גם משפרות את ההחלמה ומפחיתות את הסיכון למוות בקרב חולים מבוגרים שחוו שבץ מוחי חריף.

ד”ר ואן דר וורפ – אילו תוצאות התקבלו בינתיים?

מעל 1,400 חולים מתשע מדינות באירופה השתתפו בינתיים במחקר Precious. התוצאות הסופיות יתבררו רק אחרי השלמת המחקר בנובמבר 2022, אבל סקירה שנתית של ועדת בטיחות בלתי תלויה הראתה כי התרופות בהן משתמשים במחקר Precious אכן בטוחות.

ד”ר ואן דר וורפ – מה משמעות המחקר הזה לחולי שבץ מוחי?

בפשטות, אם הטיפולים הזולים והזמינים האלה יעבדו כמו שאנחנו מקווים, הם יוכלו להציל את חייהם של אלפי מבוגרים באירופה שמחלימים משבץ מוחי.

למידע נוסף האזינו לוולטר סלואיס, רכז הניסוי מספר על הפרויקט

https://www.youtube.com/watch?v=B9TBrhRJp0Y

בקרו באתר האינטרנט של הפרויקט https://www.precious-trial.eu/.

PRECIOUS קיבלה מימון מתוכנית המחקר והחדשנות Horizon 2020 של האיחוד האירופי במסגרת הסכם מענק מס’ 634809.

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи:

תרמו לעמותה

עמותת נאמן פועלת יותר מ-25 שנה במתן תמיכה ועזרהלנפגעי השבץ המוחי ובני משפחותיהם על ידי בניית מערכי תמיכה, עזרה ומידע למיצוי זכויות ופיתוח שירותים בקהילה כדי לעזור להם לעמוד על הרגליים ולחזור לחיים טובים. עוסקת בקידום המניעה והטיפול המהיר והיעיל בשבץ מוחי כדי לצמצם את נזקיו.

פרטי חשבון הבנק לתרומה באמצעות העברה בנקאית

או

Давайте добровольно

Пожертвовать ассоциации

или

Если вы или кто-то из ваших близких переживаете шокирующее путешествие от инсульта?
Это Пнина Розенцвейг, генеральный директор ассоциации Naaman.Если вы или кто-то из ваших близких переживаете мучительный путь от инсульта, мы здесь, чтобы предоставить актуальную и полезную информацию, а также помочь в общении с органами здравоохранения.
Оставьте подробности, присоединитесь к нашему списку рассылки
и мы останемся на связи: