תשקיעו עכשיו בילדים ואולי תמנעו מהם שבץ מוחי בעתיד

האם לעובדה שחינכנו את ילדינו בנוגע לגורם התמותה השלישי בעולם תהיה השפעה גם בטווח הארוך? ממחקר חדש עולה שההשקעה משתלמת.

ילדים היא קבוצת אוכלוסייה אטרקטיבית מאחר שקל יחסית להטמיע בה מידע ושינויים התנהגותיים. אבל האם הדבר יבוא לידי ביטוי גם בהקשר של שבץ מוחי? מחקר חדש בדק האם התערבות חינוכית בנושא שבץ מוחי בגילאים מוקדמים, מביאה גם היא לשינויים בהתנהגותם בטווח הקצר והארוך.

ילדים, חינוך לבריאות שבץ מוחי

החוקרים הקנדים שבצעו את המחקר סקרו וניתחו שורה של מחקרים שפורסמו באנגלית בשנים 2000-2014. במחקרים אלו היו מעורבים ילדים בגילאים 6-15 שעברו התערבות חינוכית בנושא שבץ מוחי והם כללו תוצאות שעברו הילדים בשלב שלפני ההתערבות, בשלב מוקדם ובשלב מתקדם של ההתערבות החינוכית. לאחר מכן הושוו התוצאות בין שלושת השלבים תוך התמקדות בידע ובהכוונתו ההתנהגותית.

הממצאים הראו כי התגובה ההתנהגותית של הילדים, כאשר הייתה התערבות חינוכית, הייתה טובה יותר גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, וזאת לעומת נקודת ההתחלה שבה לא זכו הילדים לכל התערבות חינוכית.

ממצאים אלו מגבירים את הצורך ביוזמות של התערבות חינוכית בנושאי בריאות כבר מגיל צעיר, שכן הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, הן מוכיחות את עצמן.

אנו בנאמן נלחמים למענכם כדי שנוכל למנוע את השבץ המוחי. אנו נלחמים למען יכיר כל אחד ואחד את סימניו המוקדמים של השבץ המוחי, כך והיה ויחוש בהם, יגיע במהירות לבית החולים, בפרק הזמן שבו ניתן יהיה עדיין לטפל ולהפחית את נזקיו. כל תרומה שלכם תסייע לנו במגוון פעילויות בהן. לתרומה לחצו:http://neeman.org.il/?page_id=26

כתבו תגובה

*

captcha *