תנאי שימוש ופרטיות

 •   כל הזכויות על החומר המצוי באתר זה שמורות לעמותת נאמן; נפגעי אירוע מוחי (להלן –העמותה).
 • העמותה מתירה  לצפות בחומר הנכלל באתר זה ולשמור אותו לצרכים אישיים לא מסחריים בלבד. אין להעתיק , לשנות, להשתמש או להפיץ את החומר בכל דרך שהיא, אלא לאחר קבלת אישור בכתב של העמותה. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של העמותה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 •  המידע המפורט לעיל הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי עמותת נאמן והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או רפואי או תחליף לו. ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהעמותה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.  
 • במקרה של סתירה בין המידע באתר לחוקים או לתקנות או לצווים או להוראות או הנחיות רשמיות הרי האמור בחוקים ו/או התקנות ו/או הצווים גובר על האמור במידע.
 • התכנים הכלולים באתר עלולים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס.
 • בשום מקרה העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות לאובדן רווחים, ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש במידע שבאתר או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על החומר הכלול באתר או באתרים המקושרים אליו.    
 • הפרסומות המופיעות באתר הן על אחריות המפרסמים בלבד. העמותה איננה אחראית לתוכן הפרסומות ו/או לאמיתותן ואין לראות בשום פנים ואופן  הצגה של פרסומת באתר העמותה כהמלצה של העמותה לגביה.
 • העמותה רשאית לערוך שינויים בדפי אתר זה בתוכנם ובמידע הכלול בהם בכל עת, ללא הודעה מראש וללא התחייבות לעדכן את החומר הכולל בדפי אתר אלה.
 • אין העמותה מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים, ואין היא אחראית בכל אופן שהוא למידע הכלול באותם קישורים.
 • העמותה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת בלא צורך בהודעה מוקדמת.
 • על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לאתר זה תהיה לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב.
 • במידה ואתה סבור כי נפלה טעות במידע נודה לך אם תודיענו כדי שנוכל לתקנה.

 מדיניות פרטיות:

על ידי שימוש באתר של העמותה כהגדרתם בתנאי השימוש, הינך נותן את הסכמתך שכל מידע אישי שאתה מוסר עשוי להיות מעובד על ידי העמותה באופן ולמטרות המתוארים במדיניות שלהלן.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים במסמך זה, אל תשתמש באתר על שירותיו בכל צורה שהיא.

מידע שאנו אוספים, אופן ומטרות השימוש:

 • מידע הנמסר על ידך – כאשר אתה נרשם לעמותה, או מבצע תרומה אנו מבקשים ממך פרטי התקשרות. במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש ממך מידע על חשבון כרטיס אשראי או אופן תשלום אחר.
 • מטרות – אנו מעבדים את המידע האישי שלך רק למטרות תרומות המפורטות במסמך זה ומטרות פנימיות של עזרה בשיפור השירותים שלנו וסיוע בפתרון בעיות.
 • מידע על משתמשים – כשאתה משתמש בשירותים שלנו, אנו מקבלים ומתעדים באופן אוטומטי מידע מהמחשב, המסמכים והדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מידע על קוקיות (cookies), ומאפייני תוכנה וחומרה.
 • כאשר הנך משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לשלוח קובץ המכיל שרשרת של תווים (קוקיות) – למחשב שלך שמזהה את הדפדפן שלך באופן ייחודי. אנו משתמשים בקוקיות על מנת לשפר את איכות השירות שלנו על ידי אחסון העדפות המשתמש ומעקב אחר מידע המשתמש.
 • העמותה עשויה להשתמש במידע הנאסף על מנת: א. לפקח על המדדים המצטברים של השימוש באתר, כגון מספר המבקרים הכולל והעמודים שבוצעה אליהם גישה; ב. לספק מדדים כאמור למשתמשים ככל שהם נוגעים לתוכן שהעלו משתמשים כאמור; וכן לעקוב אחר הכניסות שלך.
 • פניות ממשתמשים – כאשר אתה שולח דואר אלקטרוני או פניה אחרת לעמותה, אנו רשאים לשמור פניות אלו על מנת לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.
 • תחזוקה – העמותה משתמשת במידע שאתה מספק או שאנו אוספים על מנת להפעיל, לתחזק, לחזק ולספק את כל המאפיינים והשירותים המצויים באתר.
 • דואר אלקטרוני – אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך על מנת לשלוח הודעות שונות מטעם העמותה בנושאים שונים. אם ברצונך להסיר את כתובת הדואר שלך מן הרשימה עליך לפנות בדואר אלקטרוני למשרדי העמותה ואנו נסיך כתובתך מן המאגר.
 • ניתוח – העמותה משתמשת בכל המידע שאנו אוספים על מנת להבין את מגמות השימוש וההעדפות של המשתמשים שלנו, לשפר את הדרך בה האתר עובד ונראה, וליצור תכונות ושימושים חדשים.

שיתוף מידע:

 • אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. העמותה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים בנסיבות המוגבלות הבאות בלבד:
 • לצרוך ביצוע תרומתך יימסר המידע לחברת כרטיסי האשראי ו/או ספקי שירות לצורך סליקה, שמירת פרטיך לגופים הללו כפופה למדיניותם.
 • שינויים למדיניות פרטיות זו:

עמותת נאמן רשאית לעדכן מדיניות זו. באם נבצע שינוי משמעותי נודיע על כך באופן בולט באתר.

בכל שאלה ניתן לפנות לעמותת נאמן באמצעות טופס צור קשר באתר.