מחקר: תת טיפול ותת איזון דרמטיים במטופלי קומדין

מחקר שבדק האם מטופלים בקומדין אכן מאוזנים מבחינת תפקודי קרישה, מצא שהמצב אינו משביע רצון: גם מי שנמצא במעקב קבוע אצל רופא המשפחה שלו, מצוי כמחצית מהזמן מחוץ לטווח ה-INR הרצוי.

המחקר נעשה על ידי פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה, בקרב 906 מטופלים בשירותי בריאות כללית המאובחנים עם פרפור פרוזדורים ומטופלים בקומדין למניעת שבץ, ב-2006-2007.

פרופ' וינקר עקב  אחר תוצאות בדיקת INR בקרב  החולים לתקופה של חצי שנה לפחות.

מן הנתונים עלה כי  על אף שאותם חולים מטופלים ונמצאים בפיקוח רופא המשפחה שלהם, כמחצית מהזמן אותם חולים לא היו מצויים בטווח התרפויטי הנכון של INR 2-3.

עוד נמצא כי כשני שלישים מהחולים לא היו מאוזנים בצורה משביעת רצון לפי המחקר, בעיקר נשים מבוגרות.

מתוך כך הסיק פרופ' וינקר כי  איזון תפקודי הקרישה נמצא במצב תת-אופטימלי גם בקרב אותם חולים שמטופלים כאמור בידי רופא המשפחה, כאשר כמחצית מהזמן אותם חולים מצויים מחוץ לטווח האיזון.

מאחר שאיזון תפקודי הקרישה הוא קריטי הן רפואית והן כלכלית, יש למצוא דרך לשפר את מידת איזון תפקודי הקרישה שלהם.

אנו בנאמן נלחמים למענכם כדי שנוכל למנוע את השבץ המוחי. אנו נלחמים למען יכיר כל אחד ואחד את סימניו המוקדמים של השבץ המוחי, כך והיה ויחוש בהם, יגיע במהירות לבית החולים, בפרק הזמן שבו ניתן יהיה עדיין לטפל ולהפחית את נזקיו. כל תרומה שלכם תסייע לנו במגוון פעילויות בהן. לתרומה לחצו:http://neeman.org.il/?page_id=26

כתבו תגובה

*

captcha *