מחקר ישראלי: לאחר שבץ מוחי נשים סובלות מאיכות חיים ירודה מזו של הגברים

מאת: ד"ר רחלי דנקנר, דלית ליטמנוביץ-גולדשטיין

נפגעי שבץ מוחי סובלים ממוגבלויות ומאיכות חיים ירודה. במחקר שנערך בקרב נפגעי שבץ מוחי החיים בקהילה ומשתתפים בפעילות משקמת נאמדה איכות חיים ירודה מבחינה תפקודית, נפשית וחברתית.

מדי שנה מתרחשים בישראל כ-15,000 אירועי שבץ מוחי. בזכות שיפור שירותי הרפואה, חלה בשנים האחרונות ירידה בשיעורי התמותה משבץ מוחי, ועמה חלה עלייה בשיעור נפגעי השבץ המוחי הסובלים מנכויות וממוגבלויות כרוניות הגורמות לירידה באיכות החיים. מחקר שנערך על ידי מכון גרטנר ואוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם עמותת נאמן, מרכז סגול למדעי המוח בבית החולים שיבא ומרכז עזרה למרפא, בחן את איכות החיים של נפגעי שבץ מוחי שנה ומעלה לאחר האירוע המוחי.

במחקר השתתפו 148 נפגעי שבץ מוחי איסכמי החיים בקהילה ומשתתפים בפעילות במועדוני עמותת נאמן, מטופלים במרכז סגול למדעי המוח בבית החולים שיבא או במרכז עזרה למרפא. באמצעות ראיונות אישיים נאסף מידע אודות איכות החיים בהיבט הבריאות, בעזרת השאלונים Short Form 36 Health Survey)  SF-36) ו- EuroQol-5 Dimensions) EQ-5D). איכות החיים של נפגעי השבץ הושוותה לזו של חולי לב כרוניים ולזו של אוכלוסייה בריאה בישראל.

שבץ מוחי איכות חיים ירודה

איכות חיים ירודה

בקרב נפגעי השבץ המוחי הכרוניים שהשתתפו במחקר, מעל 80% היו נשואים והתגוררו עם משפחתם ו-70%  מהם טופלו באופן קבוע על ידי בן/ בת הזוג או קרוב משפחה אחר. מרבית המשתפים במחקר, גם אלה שטרם הגיעו לגיל הפרישה, אינם עובדים (91%), בעיקר בשל האירוע המוחי שעברו. 56% מהמשתתפים סובלים משיתוק של גפה או גפיים, 35% מהם סובלים מסוכרת ו-27% בעלי היסטוריה של מחלות לב. מחצית מנפגעי השבץ המוחי שרואיינו זקוקים לעזרה בפעילויות יומיות כגון אכילה, התלבשות, רחצה ועליה במדרגות. כשליש מהם אינם יכולים להשתמש בשירותים ללא עזרה.

איכות החיים בהיבט הבריאות של נפגעי שבץ מוחי, כפי שהוערכה בעזרת שאלון EQ-5D, הנה נמוכה באופן משמעותי מאיכות החיים של אוכלוסייה ישראלית בריאה, גם לאחר תקנון לגיל ולמין (ציון הסולם הוויזואלי של שאלון EQ-5D של נפגעי שבץ מוחי נמוך ב-20 נקודות מזה של אוכלוסייה ישראלית בריאה).

עוד נמצא כי נפגעי שבץ מוחי כרוניים סובלים מאיכות חיים, פיזית ונפשית, הירודה באופן משמעותי גם מזו של חולי לב כרוניים. בהערכת איכות החיים בהיבט הבריאות, בעזרת שאלון SF-36, ציוני הסולמות הפיזי והנפשי של נפגעי שבץ מוחי כרוניים היו נמוכים ב-8 נקודות וב-6 נקודות, בהתאמה, ביחס לאלה של חולי לב כרוניים, לאחר תיקנון לגיל ולמין.

מהשוואה שנערכה בקרב נפגעי השבץ המוחי, בין הגברים לנשים, ניכר כי נשים סובלות מאיכות חיים הירודה בכ-13 נקודות (מתוך 100) מזו של הגברים, גם לאחר תקנון לגיל ולמצב תפקודי. נשים אף סובלות יותר מכאבים בהשוואה לגברים. מספר הנשים המשתתפות בפעילויות משקמות לאחר שבץ מוחי נמוך משל הגברים. נשים חוות שבץ מוחי בגיל מבוגר מהגברים, חלקן מתגוררת בגפן ואינן מטופלות על ידי קרובי משפחה.

לסיכום: ממחקר זה עולה כי נפגעי שבץ מוחי כרוניים החיים בקהילה ומשתתפים בפעילות משקמת כלשהי סובלים מאיכות חיים ירודה מבחינה תפקודית, נפשית וחברתית. מרביתם סובלים מבעיות בניידות ואינם מסוגלים לטפל בעצמם, שלושה רבעים מהם סובלים מכאבים ומחציתם סובלים מדיכאון או מחרדה. עוד עולה כי לנפגעי שבץ מוחי איכות חיים ירודה מזו של אוכלוסייה ישראלית בריאה ואף מזו של חולי לב כרוניים. בנוסף, נפגעי שבץ מוחי כרוניים סובלים מרמת תפקוד ירודה הקשורה באופן משמעותי לאיכות החיים בהיבט הבריאות. נשים לאחר אירוע מוחי סובלות מאיכות חיים פחותה מזו של גברים. ניתן לשער כי איכות החיים בהיבט הבריאות של כלל נפגעי השבץ המוחי בישראל אף ירודה מזו של משתתפי המחקר.

מסקנות: נפגעי שבץ מוחי זקוקים לתמיכתה של מערכת הבריאות לאורך שארית חייהם ולפיתוח של תכניות שיקום בתחומים הפיזי והנפשי שייקלו עליהם את ההתמודדות עם מצבם לאורך זמן.    

אנו בנאמן נלחמים למענכם כדי שנוכל למנוע את השבץ המוחי. אנו נלחמים למען יכיר כל אחד ואחד את סימניו המוקדמים של השבץ המוחי, כך והיה ויחוש בהם, יגיע במהירות לבית החולים, בפרק הזמן שבו ניתן יהיה עדיין לטפל ולהפחית את נזקיו. כל תרומה שלכם תסייע לנו במגוון פעילויות בהן. לתרומה לחצו:http://neeman.org.il/?page_id=26

כתבו תגובה

*

captcha *