יש להגדיר תוכנית לאומית להתמודדות עם השבץ המוחי

מאת: מנכלית עמותת נאמן, גב' פנינה רוזנצוייג

למעלה מ-17 שנה פועלת עמותת נאמן,  בתחום המניעה ושיפור איכות חיי הנפגעים משבץ מוחי ובני משפחותיהם. הצבענו על בעיות וכשלים במערכות הבריאות והרווחה בתחום המניעה והטיפול. בעקבות כך ראינו מהלכים נפלאים שקרו בדרך: קביעת מדדי איכות לבתי החולים בתחום המניעה והטיפול בחולי שבץ מוחי, החלטה על ניהול רשומה רפואית לחולים אחרי השבץ המוחי, מהלך שיאפשר מדידה ומעקב אחר איכות הטיפול והרצף הטיפולי.

עם זאת , אנו עדין עדים לקשיים גדולים בתחום הקמת יחידות ייעודיות לטיפול בשבץ מוחי בבתי החולים כפי שיש לחולי שבץ לב, למחסור במיטות שיקום בפריפריה ולמעורבות מועטה בלבד של משרד הרווחה בשיקום הפסיכוסוציאלי של החולים בקהילה. היעדר תשתית מתקדמת למניעת השבץ המוחי, כרסום מתמשך בטיפול השיקומי אינם מאפשרים להפחית את מקרי המוות והנכות הקשה כתוצאה מאירוע מוחי. סל שירותי הבריאות, אף הוא, אינו תורם דיו להקטנת הנכות, לאיכות חיי החולה בעתיד ואינו מונע הפיכת החולה לנטל כלכלי על משפחתו והחברה.

אנו בעמותת נאמן, נפגשים מידי יום עם הסבל הנוראי של הנפגעים ובני משפחותיהם המתמודדים עם ההשלכות הקשות של השבץ המוחי על חייהם, קוראים לשרת הבריאות , ח"כ יעל גרמן, לצאת בתוכנית לאומית להתמודדות עם השבץ המוחי. רק הרחבת המערך הטיפולי למניעת המחלה, התאמת מערך האבחון בשלב החד, עדכון צרכי השיקום בקהילה והרחבת השירותים הקהילתיים יביאו להפחתת שיעורי הנכות וישפרו באופן ניכר את איכות חיי החולים ובני משפחותיהם שישובו לחיות חיי קהילה בעלי משמעות ויביאו לחיסכון כספי עצום מתקציבי הבריאות והרווחה.

אנו בנאמן נלחמים למענכם כדי שנוכל למנוע את השבץ המוחי. אנו נלחמים למען יכיר כל אחד ואחד את סימניו המוקדמים של השבץ המוחי, כך והיה ויחוש בהם, יגיע במהירות לבית החולים, בפרק הזמן שבו ניתן יהיה עדיין לטפל ולהפחית את נזקיו. כל תרומה שלכם תסייע לנו במגוון פעילויות בהן. לתרומה לחצו:http://neeman.org.il/?page_id=26

כתבו תגובה

*

captcha *