טלפונים חשובים

טלפון

להלן רשימת טלפונים שיכולים לסייע למתמודדים עם שבץ מוחי ובני משפחותיהם:

קו הסיוע של עמותת נאמן: 077-4665213

לתרומות לעמותה:  03-5331566

פניות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי:

מס' פקס: 02-5655981 | לכתובת: רח' רבקה 29 תלפיות ירושלים | בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il

האגודה לזכויות החולה |03-6022934

מילבת |מרכז ויעוץ לבחירת ציוד שיקומי | 07-222-30-007

יד שרה | השאלת ציוד, מרכזי שיקום יום – מוקד ארצי | 6444*

עזר מציון | השאלת ציוד, הסעות | 03-6144666

עזרה למרפא| השאלת ציוד, הסעות |  03-5777000

שירותי בריאות כללית | 2700*

מכבי שירותי בריאות | 3555*

מאוחדת  | 3833*

לאומית  | 1-700-507-507

מרכז מידע רעות אשל | יעוץ לדור הביניים לאוכלוסיה הבוגרת ולאנשי מקצוע בנושאי זקנה שיקום וסיעוד. המידע ניתן ללא תשלום כשירות לציבור| 1-700-700-204

הקרן לניצולי שואה| עזרה סיעודית, לחצני מצוקה, מענקים אישיים | 03-6090866

האגודה לזכויות האזרח| סיוע לאזרח מול מוסדות ורשויות | 1700-700-960

סניפים:

תל אביב| נחלת בנימין 75, ת"א 65154 | 03-5608185

חיפה | שד' הנדיב 9, חיפה 34611 | 04-8348217

ירושלים (המרכז הארצי) | כנפי נשרים 64, תד 35401, י-ם 91352| 02-6521218

לשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים |סיוע משפטי, כולל ייצוג עו"ד, למעוטי יכולת | ירושלים | 02-5696200

הקליניקה המשפטית לשינוי חברתי | אוניברסיטת חיפה | 04-8288357

עמותת על"ם – עזרה לייעוץ משפטי | אוניברסיטת בר אילן | 03-5318871

מרכז לסיוע משפטי בזכויות אזרח | ייעוץ וייצוג: זכויות חולי נפש, אפליה בעבודה, ועוד 24 שעות | אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים  | 03-6408361

עמותת ידיד | 1-700-500-314

סיוע משפטי – תל אביב | 03-6932777 | 03-6932749

עמותת סינגור קהילתי (ירושלים) | 02-6402555

מרכז אדווה – מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל |03-5608871

במקום – מתכננים למען זכויות תכנון | 02-5669655

קו לעובד – עמותה להגנה על זכויות העובדים | 03-6883766

משרד השיכון – פניות קהל | 02-5847211

ביטוח לאומי – קו מידע לקשישים| 9696* (ללא צורך בקוד זיהוי)

ביטוח לאומי -מידע ותמיכה ארצי | 6050*