זכויות נפגעי השבץ המוחי

זכויות נפגעי השבץ נוגעות במגוון רחב של רשויות, משרדים ממשלתיים ונותני שירותים. עשינו את המיטב על מנת להביא עבורכם את הזכויות הרלוונטיות, אך עם זאת המידע שניתן למשפחות אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אלא טיפים והכוונה הבאים מתוך ניסיוננו רב השנים בתהליך מימוש זכויות.  האחריות המלאה בקבלת העצות היא של המשתמש במידע

רבות מן הזכויות של המטופל נובעות בישראל משני חוקים בסיסיים עליהם מושתתים שירותי הבריאות בישראל. הראשון הוא חוק זכויות החולה והשני הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שמות החוקים הנם היפר קישורים לנוסח החוק המלא.

להלן רשימת הזכויות השונות והדרכים למימושן, ניתן ללחוץ על כל כותרת על מנת לעבור לפירוט:

סוגי שיקום טיפולים מסייעים במסגרת האשפוז ולאחריו | שיקום מקצועי שיקום תעסוקתי מימוש זכויות שיקום | ציוד עזר לשיקוםהעסקת עובד זר | קצבאות ביטוח לאומי |  גמלת סיעוד | וועדה רפואית בביטוח לאומי אשפוז מטופל תשוש נפש ומטופל סיעודי מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח
ניידות ונהיגה אחרי אירוע מוחי הנחה במסים על רכישת הרכב סיוע לרכישת רכב וקצבה חודשית להוצאות ניידות | לימודי נהיגה ותו חניה למוגבלי ניידות שירותי הסעה | התאמת דיור
זכויות כספיות נוספות | תרגילים לבית